Huisvesting, ICT en bedrijfsvoering

foto Huisvesting en ICT (Atradius) fotograaf Jeffry Ruigendijk

Nut en noodzaak

Facility managers hebben invloed op circa 9% (17 megaton) van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om uitstoot via gebouwen, installaties en services." - Facility Management Nederland (FMN)

Bij het opstellen van een MVO-beleid en de implementatie van duurzaamheidmaatregelen worden bedrijven vaak geadviseerd zich te richten op de verduurzaming van hun core business. Daar realiseren zij de meeste impact, onderscheiden ze zich van concurrenten en maken zij duurzaamheid aansprekend voor klanten, medewerkers, leveranciers en andere stakeholders, zo luidt het devies.

Toch betekent dat niet dat facilitaire maatregelen minder belangrijk zijn. Elk bedrijf, groot en klein, maakt keuzes die een groot effect kunnen hebben. Uit onderzoek van Facility Management Nederland (FMN) blijkt bijvoorbeeld dat 60% van de bedrijven tussen de 1 en 5 miljoen euro uitgeeft voor de inkoop van facilitaire diensten. Dat maakt samen een enorm duurzaam potentieel.

Maatschappelijke issues waar u als ondernemer, hoofd bedrijfsvoering, facilitair manager of inkoper van facilitaire diensten invloed op heeft: 

Foto: Nationale Beeldbank

Laatst bijgewerkt: 
28-07-2015 13:39