Biodiversiteit

Biodiversiteit

Over biodiversiteit

Biodiversiteit is de totale verscheidenheid aan leven op aarde. Die verscheidenheid is enorm en omvat mensen, dieren, planten en alle andere organismen. Biologen schatten dat er meer dan 40 miljoen soorten op de wereld zijn, waarvan we er pas zo'n 4 miljoen kennen. Biodiversiteit zorgt ervoor dat we kunnen beschikken over schoon water, vruchtbare grond, voedsel en grondstoffen voor onze economie. We zijn er dus voor ons bestaan afhankelijk van. Daarom is het zorgelijk dat de bioversiteit in rap tempo afneemt. 

Biodiversiteit neemt af

Sinds 1970 heeft Europa 30% van zijn biodiversiteit verloren. In de tropen is de teruggang maar liefst 60%. Dat de bioversiteit afneemt komt grotendeels door menselijk handelen: milieuvervuiling, houtkap, overbevissing en urbanisatie. We gebruiken simpelweg meer natuurlijke hulpbronnen dan de aarde kan herstellen.

Het gevolg is grootschalige ontbossing, waterschaarste, uitstervende diersoorten en afnemende kwaliteit van landbouwgronden. Voor landbouw, bosbouw en visserij is een gezond ecosysteem en vruchtbare grond onmisbaar. Voorspeld wordt dat er een steeds fellere concurrentiestrijd zal ontstaan tussen de verschillende bestemmingen van land, bijvoorbeeld voor het verbouwen van voedsel, biobrandstof, de urbanisatie, het houden van vee en natuurbehoud. Als het verlies aan biodiversiteit onverminderd doorgaat, kost dit de wereldgemeenschap $50 miljard per jaar. (Global Diversity Outlook).

Urgentie

Dit veroorzaakt een groeiende urgentie bij samenlevingen en bedrijven, om iets aan de teruggang te doen. Het verduurzamen van de productieketen is een essentieel instrument om het verlies van diversiteit te stoppen. Bedrijven worden daarbij niet alleen aangesproken op hun eigen handelen, maar ook op de effecten in de hele keten.

Daarnaast is een groeiend aantal bedrijfssectoren, vaak gesteund door overheden, actief om te verduurzamen. In het afgelopen decennium is een toename te zien van het aantal beschermde natuurgebieden. Minstens 170 landen beschikken op dit moment over nationale biodiversiteitsstrategieën en actieplannen.

Toch valt de aandacht van het bedrijfsleven voor biodiversiteit nog tegen. Minder dan een vijfde van de grootste bedrijven ter wereld ziet biodiversiteit als een belangrijk strategisch thema. Voor Nederlandse bedrijven blijkt dit niet anders. Een enquête van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) toont aan dat slechts 7 van de 59 onderzochte AEX-genoteerde bedrijven expliciet aandacht besteden aan biodiversiteit. Dit terwijl al deze bedrijven voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen.

Laatst bijgewerkt: 
18-06-2014 15:48