Transparantie

Trends en ontwikkelingen

Transparantie wordt beschouwd als een essentieel onderdeel van MVO. Daarom bestaan er op het gebied van transparantie tal van richtlijnen, onderzoeken, aanbevelingen en benchmarks. Wie daar door zijn oogharen naar kijkt, kan een aantal trends signaleren. 

  • De wereld wordt kleiner. Sociale media, online netwerken en smartphones doen grenzen -letterlijk- vervagen. Via Twitter, Facebook en Youtube is iedereen permanent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in Damascus, New York of Utrecht. Ook uw medewerkers, klanten en leveranciers twitteren. De grens tussen 'openbaar' en 'achter de schermen' was nog nooit zo klein. Uiteindelijk blijft niets verborgen (denk aan Wikileaks). Dat betekent dat u, wat u er ook van vindt, een manier moet vinden om zaken te doen in een transparante wereld.
  • Stakeholders vinden MVO steeds belangrijker en willen daarover adequaat geïnformeerd worden. Daarom wordt het steeds belangrijker om openheid te geven over de duurzaamheidsdilemma's waar u tegenaan loopt en over de manier waarop u ermee omgaat. Investeerders en klanten willen eerlijke en duidelijke informatie over topsalarissen, de herkomst van grondstoffen of kinderarbeid.
  • Van eenrichtingsverkeer naar dialoog. Koplopers op het gebied van transparantie kiezen voor de vlucht naar voren. Ze proberen niet om informatie 'onder de pet' te houden, maar betrekken hun stakeholders steeds eerder bij dilemma's. Uit de dialoog die zich vervolgens ontwikkelt, ontstaan nieuwe ideeën en draagvlak. 
  • Integrated reporting. De klassieke manier van jaarverslaggeving verschuift van het verstrekken van puur financiële informatie naar integrated reporting, waarin ook milieu-, sociale en governance factoren meegenomen worden. Een jaarverslag draait niet alleen meer om de hoeveelheid winst, maar ook hoe die winst tot stand is gekomen. Zo komt de rapportage tegemoet aan de vraag van bijvoorbeeld institutionele beleggers naar inzicht in zaken als de afhankelijkheid van het bedrijf van cruciale grondstoffen of fossiele energie.
  • MVO-verslaglegging wordt volwassen. Elk jaar verschijnen er meer maatschappelijke jaarverslagen van MKB-bedrijven, en steeds vaker worden deze geschreven volgens richtlijnen als die van het Global Reporting Initiative. Ook de EU werkt aan een richtlijn voor verslaglegging. Duurzaamheidsverslagen zijn door deze kwaliteitseisen steeds minder geschikt voor greenwashing.
Laatst bijgewerkt: 
20-11-2015 12:08