Stakeholders

Resultaat

Het voeren van een constructieve dialoog met stakeholders kan veel voordelen hebben. In grote lijnen te verdelen in vier categorieën, oplopend in ambitie:

  1. License to operate
  2. Voldoen aan richtlijnen
  3. To know me is to love me
  4. Innovatie

License to operate

Staat uw bedrijf of sector onder druk doordat de activiteiten die u ontplooit maatschappelijk draagvlak verliezen? Dan kan een goede stakeholderdialoog bijdragen aan uw 'license to operate'. Denk aan de pelsdierfokkerij, woningcorporaties met extravagante beloningen voor directeuren of bedrijven die landbouwgewassen genetisch modificeren. De maatschappelijke acceptatie hiervan is laag. Een gesprek met stakeholders zal daarom vaak het karakter hebben van vertellen, uitleggen en consulteren.

Voldoen aan richtlijnen

Volgens onder meer ISO26000 en GRI horen bedrijven rekening te houden met wensen en vragen van stakeholders. Door een stakeholderdialoog in te richten, houdt u zich aan deze richtlijnen. Vaak is een eerste stakeholderdialoog erg spannend, maar meestal levert het veel inspiratie en goede ideeën op. De toon van de gesprekken met belanghebbenden lijkt op onderhandelen of interviewen. De uitkomsten kunt u onder meer gebruiken in uw maatschappelijk jaarverslag.

To know me is to love me

Een stakeholderdialoog zorgt ervoor dat u en uw stakeholders op één lijn zitten. Door ze bij belangrijke ontwikkelingen in uw organisatie te betrekken, worden stakeholders ambassadeurs van uw bedrijf. Bovendien geven ze u gratis advies over uw strategie; die kunt u dus aanscherpen dankzij de stakeholders. Een mooi voorbeeld is dat van de ASN Bank, die stakeholders benaderde met de vraag om mee te denken over het duurzame beleggingsbeleid. Verschillende betrokken partijen en deskundigen dachten mee. De bank weet nu zeker dat er veel waardering bestaat voor de beleggingscriteria rond onder meer mensenrechten en biodiversiteit.

Innovatie

Door intensief met stakeholders samen te werken, ontstaan nieuwe mogelijkheden, partnerschappen of innovatieve producten. Het contact met belanghebbenden is echt tweerichtingsverkeer, want u streeft gezamenlijke ambities na. Trefwoorden zijn co-creatie, shared value en nieuwe business modellen. De samenwerking tussen SUEZ Environnement en Unilever is hier een voorbeeld van. De afvalscheidingsmachines van SUEZ konden niet overweg met verpakkingen van een wasmiddel voor zwarte kleding. Daardoor konden die flessen niet goed gerecycled worden. Uit de gesprekken hierover ontstond een nieuwe verpakking voor het wasmiddel. Geen van de twee bedrijven had dit probleem in zijn eentje kunnen oplossen; door goed overleg wordt nu meer plastic gescheiden.

Wat zou een stakeholderdialoog voor u kunnen opleveren? Doe de test!

Foto: Goals per stakeholder and a shared goal from manager, Jurgen Appelo (CC BY 2.0).

Laatst bijgewerkt: 
07-08-2015 12:09