Partners en Netwerken

MVO MAPS

Exclusief voor partners hebben wij het online analyseprogramma MVO MAPS ontwikkeld. De tool geeft inzicht in de actuele MVO-positie van uw bedrijf en versterkt uw MVO-kennis en -mogelijkheden. De procesbenadering van MVO wordt uitgebreid omschreven in ISO 26000.

Ga direct naar MVO MAPS

Bent u nog geen partner? Probeer dan eerst Mini MAPS uit

Bepaal uw uitgangspositie

Aan de hand van heldere vragen structureert u de binnen uw organisatie aanwezige kennis, activiteiten, plannen en ambitie. Vier implementatiegebieden, negen bedrijfsprocessen en een aantal thema’s zoals milieu, klimaat en energie worden doorgelicht. Op basis van overzichtelijke diagrammen toont MVO MAPS hoe ver u bent in uw MVO-proces en welke thema's prioriteit hebben.

Doelen, actiepunten en voortgang

MVO MAPS toont ook welke onderdelen van uw bedrijfsvoering beter kunnen en hoe u uw MVO-beleid verder kunt ontwikkelen. Perfect om uw ambities, doelen en actiepunten te bepalen op weg naar een duurzame bedrijfsvoering.

Profilering

MVO MAPS is gekoppeld aan uw online partnerpagina en daarmee een goed middel voor transparante communicatie over uw MVO-beleid en bijbehorende activiteiten. Uiteraard beslist u zelf of u MVO MAPS publiceert op uw partnerprofiel en inzichtelijk maakt voor anderen. 

Hulp nodig?

Wilt u hulp bij het invullen van uw MAPS? We werken samen met studenten van Hogeschool Rotterdam, die in het kader van hun stage bedrijven ondersteunen. José van der Klauw vertelt u er graag meer over: j.vanderklauw@mvonederland.nl.

Laatst bijgewerkt: 
04-01-2016 17:43