MVO-scan ISO 26000

ISO 26000 in 10 minuten

U wilt aan de slag met maatschappelijk verantwoord ondernemen volgens de internationale richtlijn ISO 26000. Of u bent al aardig op weg, en u wilt weten op welke onderdelen u nog winst kunt boeken.

Vraag is: hoe ver is mijn bedrijf al met het implementeren van MVO volgens ISO 26000 en waar liggen verbeterkansen?

De MVO-scan ISO 26000 geeft antwoord, zowel aan beginners als gevorderden. Met behulp van 25 korte stellingen maakt u een globale scan van waar u staat. De stellingen beslaan in grote lijnen de 4 hoofdonderdelen van ISO 26000. Uw score maakt in één oogopslag zichtbaar op welk van deze delen van de richtlijn u nog kunt verbeteren.

Aan de slag

  1. Start de scan
  2. Geef per stelling aan in hoeverre hij van toepassing is voor uw organisatie
  3. Bekijk uw score

Na de laatste stelling ontvangt u per email een link. Via deze link kunt u uw score bekijken en doorklikken naar relevante informatie en tips op de website van MVO Nederland.

Het invullen van de scan duurt ongeveer 10 minuten.