Agenda

maandag 1 juli 2019 - 16:00 tot 20:00
dinsdag 2 juli 2019 (Hele dag)
donderdag 4 juli 2019 - 16:00 tot 18:30
Wordt herhaald elke 2 weken 4 keer
vrijdag 2 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 16 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 30 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 13 september 2019 - 09:00 tot 17:00

Natuurlijk kapitaal

Nut en Noodzaak

'We use nature because it’s valuable, but we lose it because it’s free'
- Pavan Sukhdev - directeur TEEB

Iedere ondernemer heeft een relatie met de natuur. Je bent ervan afhankelijk voor de levering van de grondstoffen voor productie. Tegelijkertijd heb je er grote invloed op door de manier waarop je jouw bedrijfsvoering inricht.

Door slim gebruik te maken van onze voorraad natuurlijke hulpbronnen zoals water, voedsel en bouwmaterialen, creëren vele ondernemers mooie economische kansen. Een duurzame visser zorgt voor het op peil houden van de visstand en garandeert daarmee dat zijn onderneming in de toekomst beschikt over zijn handelswaar.

Wat is natuurlijk kapitaal?

De waarde die de natuur ons levert, wordt ons natuurlijk kapitaal genoemd. Als onderdeel van de transitie naar een nieuwe economie, neemt de aandacht voor de waarde van natuur, en een duurzame benutting daarvan, toe. Waarde wordt niet meer alleen uitgedrukt in groeicijfers (geld) maar er wordt breder gekeken naar de maatschappelijke waarde die wordt toegevoegd – én onttrokken. Volgens De Wereldbank hebben we daarom nieuwe manieren nodig om de waarde van een economie te meten.

Ieder jaar leveren de zogenaamde ecosysteemdiensten ons wereldwijd zo’n 125 biljoen euro op aan (gratis) diensten. Een aantal voorbeelden:

  • De jaarlijkse waarde van de bestuiving door insecten voor de wereldwijde landbouwproductie bedraagt 190 miljard dollar.
  • 25-50% van de markt voor farmaceutische producten, met een waarde van 640 miljard dollar, is ontleend aan genetisch materiaal (DNA) van planten en dieren.

Meer voorbeelden van de waarde van onze natuurlijke omgeving zie je in onderstaand filmpje van Atlas Natuurlijk Kapitaal.

Natuurlijk kapitaal onder druk

De waarde van dit kapitaal neemt in een rap tempo af: bevolkingsgroei (van 7,3 miljard naar 9 miljard in 2050) en een toenemende vraag naar middelen werken overexploitatie en vergiftiging in de hand. We hebben nu al 1,7 aardbollen nodig om in ons huidige levenspatroon te voorzien.

Concreet betekent dit dat in de afgelopen 50 jaar 60% van onze ecosysteemdiensten zijn afgebroken, met grote verliezen tot gevolg. Zoals gebrek aan voedsel, verlies van bodemvruchtbaarheid, natuurlijke plaagbestrijding en koolstofvastlegging. Het grootste deel van het verlies aan natuurlijk kapitaal wordt veroorzaakt door broeikasgasemissies (38%), gevolgd door watergebruik (25%), landgebruik (24%), luchtvervuiling (7%), land- en watervervuiling (5%) en afval (1%).

Behoud van kapitaal

De eerste stap om natuurlijk kapitaal te behouden is het verkrijgen van inzicht in de waarde die natuurlijk kapitaal heeft voor jouw eigen organisatie en productieketen. Daarnaast kan je aan de slag met het verminderen van de negatieve impact die je als bedrijf hebt op de natuur.
Ook ondernemen met de natuur in je verdienmodel? Het hoofdstuk aanpak helpt je verder. Of lees eerst meer over de resultaten en ervaringen van andere ondernemers.

Laatst bijgewerkt: 
12-12-2017 12:08