ISO 26000

De inhoud

ISO 26000 kent 4 belangrijke onderdelen. Het uitgangspunt is dat een organisatie vanuit een basishouding (MVO-principes) samen met haar omgeving (stakeholders) bekijkt met welke maatschappelijke thema’s (MVO-kernonderwerpen) zij aan de slag gaat (implementatie).

1. MVO-principes

ISO 26000 benoemt 7 generieke MVO-principes. Deze principes vormen de basis bij ieder besluit en iedere activiteit van een organisatie. Het gaat om de volgende principes:

 1. Accountability (verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen)
 2. Transparantie
 3. Ethisch gedrag
 4. Respect voor stakeholderbelangen
 5. Respect voor wet- en regelgeving
 6. Respect voor internationale gedragsnormen
 7. Respect voor mensenrechten

Per principe geeft de richtlijn aan op welke manier een organisatie hier invulling aan kan geven.

2. Stakeholders

ISO 26000 benoemt het belang van de omgeving voor de organisatie en de organisatie voor de omgeving. Daarom beschrijft de richtlijn hoe een organisatie in kaart kan brengen welke stakeholders de omgeving vertegenwoordigen, en hoe zij deze stakeholders kan betrekken om te horen wat zij verwachten van de organisatie op het gebied van MVO. 

3. MVO-kernthema's

Naast de MVO-principes, benoemt ISO 26000 7 MVO-kernthema's die in iedere organisatie aandacht moeten krijgen. Deze kernthema's zijn onderverdeeld in 37 subthema's, de zogeheten MVO-issues. Organisaties moeten zelf bepalen of en in hoeverre een bepaald MVO-issue relevant is, waar prioriteit gesteld zou moeten worden. Per subthema geeft ISO 26000 richtlijnen om invulling te kunnen geven aan de thema's.

 1. Bestuur van de organisatie 
 2. Mensenrechten 
 3. Arbeidsomstandigheden 
 4. Milieu 
 5. Eerlijk zakendoen 
 6. Consumentenaangelegenheden 
 7. Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap

4. Implementatie

Het uiteindelijke doel is om structureel met bovengenoemde thema's aan de slag te gaan en MVO te integreren in de bedrijfsvoering. Een bekende managementaanpak voor het systematische aanpak hiervoor is de plan-do-check-act-cyclus. De onderdelen van ISO 26000 komen terug in deze managementcyclus.

Bestel de ISO 26000-richtlijn

Laatst bijgewerkt: 
26-02-2018 08:28