Impact meten

Resultaat

Er zijn verschillende redenen om aan de slag te gaan met het meten van uw impact. De kennis die u hiermee opdoet is zeer waardevol voor de besluitvorming en strategie van uw organisatie. U toetst namelijk of u de juiste dingen doet (effectiviteit) en of u de dingen juist doet (efficiëntie). Ook is het meten van impact een uitstekende manier om verantwoording af te leggen naar uw stakeholders.

Meten = weten

Door uw impact te meten, krijgt u een goed beeld van uw invloed op mens, maatschappij en milieu. Dit levert waardevolle informatie op. Door impact meten komt u erachter of u de goede dingen doet om uw bedrijfsambitie of missie te bereiken. Heeft wat u doet zin? Doet u de dingen op de meest efficiënte manier? Richt uw bedrijf geen schade aan? Met de informatie uit de impactmeting krijgt u antwoorden op bovenstaande vragen en kunt u gaan sturen op uw impact. Perfect om uw bedrijfsstrategie te bepalen of aan te scherpen. Meten = weten!

Een mooi voorbeeld hiervan is de NS. In 2014 begon het spoorwegbedrijf met het maken van een impactanalyse van de gehele bedrijfsvoering. Hieruit bleek dat de grootste negatieve milieu-impact veroorzaakt werd door de CO2-emissies (circa 80%) gerelateerd aan het rijden van de treinen. Op basis van deze informatie formuleerde de NS de ambitie om volledig klimaatneutraal te worden en vanaf 2018 alle elektrische treinen op duurzaam opgewekte energie te laten rijden. Dus: van meten naar weten naar sturen op het vergroten van de positieve impact

Kansen voor innovatie

Bij het meten van impact komt vaak verrassende informatie boven tafel: gerealiseerde impact die u niet had verwacht of misschien verrast het gebrek aan (bewezen) impact u wel. Deze kennis en inzichten helpen u niet alleen uw bedrijfsstrategie aan te scherpen, maar bieden ook de mogelijkheid om verder te denken over mogelijke nieuwe oplossingen voor uw bedrijfsvoering, processen of projecten. Kortom, een kans voor innovatie binnen uw bedrijf.

Tevreden stakeholders

Er is in toenemende mate aandacht voor maatschappelijke impact en waarden in het bedrijfsleven. Het is dan ook belangrijk om uw stakeholders te betrekken bij uw bedrijfsvoering en -strategie. Door uw impact inzichtelijk te maken, kunt u duidelijk verantwoording afleggen naar belangrijke stakeholders (leveranciers, klanten, financiers, omwonenden).

Dit versterkt de onderlinge relatie en maakt mogelijke uitdagingen of kansen bespreekbaar. Zie bijvoorbeeld hoe Snappcar, een sociale onderneming die het mogelijk maakt om auto's te delen met buurt- of stadsgenoten, communiceert over zijn impact.

Laatst bijgewerkt: 
20-04-2016 11:51