Impact meten

Nut en noodzaak

Het begrip 'impact' is niet meer weg te denken uit de MVO-wereld. Wie vertelt er niet graag over de positieve impact van zijn of haar bedrijf? Maar wat is impact precies? En nog belangrijker, hoe meet u de impact van uw organisatie? Over deze vragen en meer gaat dit dossier. Mocht u direct aan de slag willen, ga dan naar ons stappenplan.

Wat is impact?

Als bedrijf heeft u sowieso invloed op mens, milieu en maatschappij. U heeft mensen in dienst, creëert afval en beïnvloedt bijvoorbeeld uw leveranciers en klanten. We spreken van impact als er sprake is van 'blijvende effecten die het directe gevolg zijn van uw bedrijfsactiviteiten'. Die kunnen positief en negatief zijn. Effecten die zonder uw bedrijf ook zouden zijn gebeurd, vallen niet onder uw impact. Kortom: het verschil dat u maakt als onderneming, is uw impact.

Impact kunt u op verschillende niveaus meten. Zo kunt u de impact van een specifiek project meten of de impact van uw hele bedrijfsvoering. Het is belangrijk om, voordat u impact zou gaan meten, te bepalen waarvan u de impact wil weten (project/programma/bedrijf) en op welke gebieden (lokale boeren in land X/werknemers/directe leefomgeving).

Impactketen

De 'impactketen' brengt het proces in kaart dat er aan het creëren van impact vooraf gaat. Het begint met uw bedrijfsstrategie, missie en visie die bepalen welke input u inzet (geld, materialen, uren, kennis). De volgende stap bestaat uit de activiteiten: 'hetgeen dat u doet', oftewel de diensten en/of producten van de organisatie. Deze activiteiten leiden tot outputs: de directe resultaten. Dit kan zijn: het aantal verkochte producten, het aantal mensen dat getraind is en et cetera.

Deze kwantitatieve outputs leiden tot effecten: veranderingen van de midden en lange termijn in mensen, organisaties, omgevingen of systemen. Bijvoorbeeld: minder CO2-uitstoot of minder armoede. Uw impact is de blijvende veranderingen die zonder u niet waren gebeurd.

Het model dat de oorzakelijke verbanden tussen activiteiten, outputs en effecten beschrijft, noemen we een Theory of Change. Met een impactmeting onderbouwt u uw Theory of Change en bepaalt u wat uw aandeel in de verandering is geweest.

Waarom impact (meten)

Heeft wat u doet echt zin? Richt uw bedrijfsvoering geen vermijdbare schade aan? En hoe zou u (nog) meer positieve impact kunnen creëren of uw negatieve impact verminderen? Door uw impact te meten, krijgt u antwoorden op deze vragen en daarmee inzicht in de gevolgen van uw bedrijfsvoering of programma op mens, milieu en maatschappij. Positief en minder positief.

Op basis van deze informatie kunt u betere beslissingen nemen over uw bedrijfsvoering, strategie en kansen. Immers, meten is weten. Het impactdenken en –meten helpt u ook verantwoording af te leggen naar uw stakeholders over uw maatschappelijke impact. Als u kunt aantonen welke impact uw bedrijf of programma heeft,  wat dit voor u betekent, en wat uw intenties zijn (verder gaan op dezelfde weg of juist niet?), draagt dit enorm bij aan uw geloofwaardigheid en de relaties met de omgeving.

Dit dossier is met behulp van externe experts Karen Maas (Impact Centre Erasmus), Edith Kroese (Avance) en Marijt Regts (Social Enterprise NL) tot stand gekomen.

Laatst bijgewerkt: 
19-04-2016 16:46