Draagvlak en bedrijfscultuur

Leiderschap

MVO verankeren in de organisatie lukt pas wanneer mensen enthousiast zijn. Medewerkers werken graag vanuit een positieve drive, dus het is van belang dat je daarop inhaakt. Bij mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn om met duurzaamheid en MVO aan de slag te gaan, is dit misschien makkelijker dan mensen die meer extrinsiek (door regels) worden gemotiveerd.

Toch hebben beide groepen kaders nodig, zoals die in de basiselementen zijn opgenomen. De leidinggevende speelt een belangrijke rol in de vertaling van die basiselementen naar de dagelijkse praktijk van de medewerkers. Daarnaast is het natuurlijk van belang betrokkenheid te tonen en zelf een inspirerend voorbeeld te zijn.

Neem MVO ook mee in de groei en ontwikkeling van medewerkers en management. Dat kan met coaching, mentoring en opleiding.

Onderzoek

Eghe Osagie ontdekte bij haar promotieonderzoek dat het voor de implementatie van MVO in de organisatie belangrijk is om medewerkers blijvende leer- en ontwikkelmogelijkheden te bieden. Wanneer medewerkers zichzelf blijven ontwikkelen, zijn zij flexibeler en beter in staat om zich aan te passen aan de nieuwe werkwijze.

Neem tot slot MVO mee in persoonlijke functioneringsgesprekken en maak het onderdeel van de beoordeling en beloning.

Laatst bijgewerkt: 
13-01-2017 15:48