Communicatie en marketing

Publicaties

U hebt met uw organisatie stappen gezet op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar het uitdragen van uw boodschap aan een breed publiek is een vak apart. Hoe communiceert u op een goede manier naar uw klanten, leveranciers, maar ook de media, de overheid en het maatschappelijk middenveld? En wat vinden uw eigen medewerkers eigenlijk?
Hoe kun je (marketing) communicatie het beste inzetten voor MVO-initiatieven. Dat onderzochten Noordam&DeVries en Firma Fair Focus. Het onderzoek is een inventarisatie van definities, doelstellingen, dilemma's en effecten van duurzaam ondernemen.
Een belangrijke voorwaarde voor duurzame marketing en communicatie is realistische merkbeloftes doen, schrijft communicatieadviseur Raymond Godding. Dat betekent onder meer dat reclameboodschappen juist, volledig en duidelijk moeten zijn.
Terwijl 75% van het publiek en ruim 50% van de pers interesse heeft in wat bedrijven doen op het gebied van MVO verwerkt slechts 25% van de bedrijven MVO-activiteiten in hun communicatie-uitingen.
Een handleiding uit 2009 voor marketeers die met duurzame marketing aan de slag willen. Met een algemene inleiding en een toolkit.
Hoe integreren bedrijven MVO in hun marketingstrategie? 10 duurzame marketingsuccessen. Een uitgave van P+ en MVO Nederland.