Quick scan: MVO in de winkel

Winkeliers staan voor grote uitdagingen. Vertrouwde 'buren' verdwijnen uit de winkelstraat en nieuwe
concepten worden opgestart, bijgesteld en soms ook weer opgedoekt. Als winkelier moet je steeds
beter je toegevoegde waarde laten zien. Maatschappelijk verantwoord ondernemen hoort daarbij.

Deze scan is speciaal gemaakt voor winkeliers. Het is een quick scan waarbij je in 10 minuten zicht
krijgt op de kansen om jouw winkel (meer) te verduurzamen.

De vragen gaan over in hoeverre duurzaam ondernemen al is ingebed in jouw organisatie, over de
bedrijfsvoering, producten en leveranciers en over communiceren met je klant.