Praktijkvoorbeeld

Het ging niet goed met koekjesbakkerij Veldt. Directeur Kees Pater: “De focus lag op groter worden en meer rendement halen, maar ik gaf mijn medewerkers niet het vertrouwen om dingen zelf te doen.” Hij gooide het roer om. Medewerkers kregen de regie in eigen hand. Medewerkers verantwoordelijk De traditionele hiërarchische piramide is omgedraaid. Waar voorheen alle verantwoordelijkheid bij de...

Over MVO Nederland

Historie

MVO Nederland is in 2004 opgericht door het ministerie van Economische Zaken. Aanleiding vormde een adviesrapport uit 2000 van de SER , 'De winst van waarden'.

Onder leiding van de toenmalige voorzitter Herman Wijffels bracht de SER het advies uit om een organisatie op te richten die het gedachtegoed ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen verspreidt. Daaruit is de Stichting Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voortgekomen. De SER achtte een tegenwicht nodig voor het toen overheersende aandeelhouderskapitalisme met winst als enig doel. De SER vond dat de winst van een onderneming niet ten koste mag gaan van mens en milieu. Een ondernemer was bovendien een corporate citizen, die met zijn winst wel iets terug zou mogen doen voor de maatschappij. In 2013 is de naam van de stichting gewijzigd in Stichting MVO Nederland.

Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland van 2006-2016, vertelt: "Op 30 november 1999 is tijdens een besloten diner pensant bij de Rabobank met premier Kok en captains of industry de basis gelegd voor de SER-adviesaanvraag waaruit MVO Nederland is ontstaan. Ik was organisator van dit overleg als projectleider 100 jaar Rabobank. Kort daarna volgde op 10/12/99  de adviesaanvraag van staatssecretaris Ybema aan de SER met als resultaat op 15/12/2000 het SER-advies 'De winst van waarden'. Daarin wordt voorgesteld om 'een informatiecentrum op te richten gericht op het inzichtelijk maken van en doorverwijzen naar bestaande informatiebronnen'. Tussen 2001 en 2004 vonden veel stakeholdergesprekken plaats. Uiteindelijk is MVO Nederland op 23 april 2004 van start gegaan als Kenniscentrum voor MKB." 

Zelfstandig

Van een volledig overheidsgefinancierde organisatie is MVO Nederland in de loop der jaren zelfstandig geworden. Vanaf januari 2013 ontvangt MVO Nederland geen basissubsidie meer. MVO Nederland is nog steeds deels publiek gefinancierd, maar op projectmatige basis. In de loop van de jaren zijn de banden met de overheid verbreed van EZ naar andere ministeries zoals I&M, VWS en SZ.

Een aantal medewerkers was er vanaf het eerste uur bij. Bernedine Bos, hoofd Overheid & Maatschappij, stapte in 2004 over vanuit het Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling (NIDO). Daarmee startte ook het internationale MVO-programma. Lobke Vlaming, hoofd Kennis & Ontwikkeling, verrichtte als student Bedrijfskunde hand- en spandiensten bij de kersverse organisatie, waar haar hoogleraar Johan Wempe directeur was geworden. Ze werkte mee aan het allereerste Trendrapport van MVO Nederland, een maatschappelijk verslag van de BV Nederland.

In 2014 vierde MVO Nederland het tienjarig bestaan met de lancering van Ambitie 2020, de uitreiking van de MVO Nederland Award en een jubileumfeest voor alle (oud-)medewerkers.

Laatst bijgewerkt: 
16-04-2019 13:34