MVO loont

Aan de slag

Met MVO kunt u kosten besparen en meer omzet realiseren. Bijvoorbeeld doordat MVO het imago van uw bedrijf ten goede komt, wat weer financiële voordelen oplevert.

Een beter imago realiseert u alleen niet van vandaag op morgen. MVO is dan ook vaak een zaak van de lange termijn. Maar ook op korte termijn kunt u voordelen behalen, bijvoorbeeld door slim om te gaan met grondstoffen. U bespaart direct kosten door:

  • Minder grondstoffen te gebruiken. Door efficiënt om te gaan met (schaarse of dure) grondstoffen, alternatieve grondstoffen te gebruiken, efficiënt te produceren en duurzame producten te ontwikkelen. Minder grondstoffengebruik kan leiden tot een betere beheersing van de kosten. Gezien de stijgende grondstoffenprijzen wordt dit alleen maar belangrijker. Lees meer over grondstoffenschaarste en de rol van ondernemers.
  • Energie te besparen. Bijvoorbeeld door gedragsverandering (neem de fiets, doe het licht uit overdag, etc.), isolatie van uw pand(en) en het gebruik van energiezuinige apparatuur. Lees meer over energie besparen.
  • Materialen te hergebruiken. Van oudsher gebeurt dit via recycling. Tegenwoordig gaan steeds meer bedrijven een stap verder. Zij schakelen over op een circulair bedrijfsmodel.
  • 'Mobiliteitsbewegingen' te verminderen. Bijvoorbeeld door goede faciliteiten voor thuiswerken en videoconferencing, medewerkers te stimuleren dichterbij het werk te wonen en zoveel mogelijk bij lokale leveranciers in te kopen. Lees meer over logistiek en mobiliteit.
  • Afval te verminderen. Hoe minder u weggooit, hoe minder u hoeft in te kopen. Bovendien betaalt u minder voor het laten ophalen van het afval. U kunt de hoeveelheid bedrijfsafval beperken door bijvoorbeeld minder verpakkingen te gebruiken, printen te ontmoedigen en afvalwater te zuiveren.

Op de site MVO Tips leest u slimme adviezenom uw bedrijfsprocessen (verder) te verduurzamen. U kunt ook zelf tips voor anderen achterlaten.

Integraal

Past u MVO integraal toe in uw hele bedrijfsvoering, dan zal dit u nog meer financiële voordelen opleveren. MVO Nederland helpt u hierbij op de volgende manieren:

Laatst bijgewerkt: 
29-07-2015 12:23