Inkoop en keten

Waarom MVI?

Veel producten of ingrediënten komen uit opkomende economieën of ontwikkelingslanden. Hoewel de inkoopprijs vaak lager is dan van producten die in westerse landen zijn geproduceerd, hangt ook daar natuurlijk een prijskaartje aan. Namelijk de schending van mensenrechten en het milieu. Waarom zou u daar rekening mee houden?

Kansen

Welke kansen brengt maatschappelijk verantwoord inkopen?

  • Steeds meer afnemers (klanten & consumenten) vragen om duurzame producten. Dat creëert nieuwe afzetmarkten.
  • Wanneer milieu- en arbeidsomstandigheden aan het begin van de keten beter geregeld zijn, vergroot dat de arbeidsproductiviteit, kwaliteit van uw producten en leveringszekerheid. Lees meer over de (financiële) voordelen van duurzaam inkopen in een recent onderzoek van de Erasmus Universiteit (2014).
  • Hoe kleiner het aantal schakels in uw keten, hoe beter uw controlemogelijkheden.
  • Milieubesparende maatregelen zijn vaak kostenbesparend.
  • Wanneer u op de hoogte bent, of in elk geval voorbereid op mogelijke problemen in de keten, kunt u werken aan de oplossing. Hierdoor bent u minder kwetsbaar voor kritische vragen van maatschappelijke organisaties en de media.
  • Uw (marketing-)verhaal is geloofwaardiger wanneer u transparant bent over de herkomst van uw producten. Het draagt bij aan een goede reputatie.

Risico's

Wat zijn de risico's wanneer u geen ketenverantwoordelijkheid neemt?

  • Afnemers willen steeds vaker antwoord op vragen over duurzaamheid. Heeft u deze antwoorden niet, dan heeft u kans deze afnemers als klant te verliezen.
  • De Nederlandse overheid koopt duurzaam in. U loopt dus kans de overheid als klant te verliezen.
  • Als maatschappelijke organisaties en de media misstanden aantreffen kan uw reputatie een flinke deuk oplopen.
  • Meer informatie over MVO-risico's gerelateerd aan landen en producten/diensten wereldwijd vindt u in de MVO Risico Checker.

Overheidsbeleid en normatief kader

Op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen door bedrijven, is op dit moment nog geen wetgeving geformuleerd. In de politiek wordt wel al enige tijd gesproken over de Wet Openbaarheid Ketens. De overheid heeft vooralsnog vertrouwen in het zelfregulerend vermogen van het bedrijfsleven, om op het terrein van ketenverantwoordelijkheid haar verantwoordelijkheid te nemen.

De SER-verklaring Internationaal MVO heeft als doel hier een bijdrage aan te leveren. In deze verklaring wordt de nadruk gelegd op het belang van ketenverantwoordelijkheid, en roepen de SER-leden ondernemingen op om hiermee aan de slag te gaan.

De OESO Richtlijnen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid van bedrijven verwacht op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Ze maken samen met de richtlijnen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), de Verenigde Naties (Global Compact) en ISO 26000 deel uit van het Internationaal MVO kader. Deze richtlijnen versterken elkaar en creëren samen een goede basis voor MVO. 

Laatst bijgewerkt: 
24-05-2016 14:26