Financiën

Resultaat

Meerdere onderzoeken wijzen uit dat maatschappelijk verantwoord ondernemen leidt tot betere financiële prestaties, op de lange termijn en soms ook al op de korte termijn. In ons dossier MVO loont vind je links naar verschillende onderzoeken.

In z'n algemeenheid geldt dat bedrijven met een MVO-beleid zich goed voorbereiden op maatschappelijke ontwikkelingen en dat ze risico's, zoals schaarste aan grondstoffen of personeel, ombuigen in businesskansen. Ook op korte termijn is er positief resultaat: kostenreducties door minder energieverbruik, hergebruik en nieuwe samenwerkingsverbanden.

Voor de financiële bedrijfsvoering van een bedrijf is een aantal mechanismes in het bijzonder van belang:

 1. Duurzame bedrijven trekken makkelijker en soms goedkoper financiering aan.
  • Bij kredietaanvragen laten banken en investeerders duurzame factoren steeds zwaarder wegen. Dit doen ze omdat duurzame bedrijven goed presteren (ze innoveren) en omdat banken liever geen reputatierisico lopen (door met niet-duurzame bedrijven in zee te gaan).
  • Voor projecten die goed zijn voor het milieu kun je bij bijna alle grote banken een beroep doen op een groenfonds, tegen een rente die 1 tot 2% lager is dan de geldende marktrente.
  • Als MKB'er kun je via het Europees Investeringsfonds (EIF) goedkoper lenen. Deze leningen lopen ook via de reguliere banken. Het EIF heeft als doel om de kredietvoorziening van het MKB in de EU te ondersteunen en richt zich onder andere op innovatie en duurzaamheid.
  • Venture capitalists investeren in de uitwerking en vercommercialisering van innovatieve ideeën voor een (duurzaam) product, dienst of proces. Zij vertrouwen erop dat de innovatie op termijn marktwaarde krijgt.
  • Duurzame en sociale projecten worden soms gefinancierd met crowdfunding, waarbij een grote groep particulieren zonder tussenkomst van een financieel intermediair een relatief klein bedrag investeert in een project. 
  • Verder kun je subsidies krijgen voor deelaspecten van MVO, zoals energiebesparing of het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Lees bij aan de slag meer over de verschillende financieringsvormen.
 2. Investeren in duurzaamheid kan belastingvoordeel opleveren.
  • Het investeren in duurzame productiemiddelen of gebouwen kan fiscaal voordeel opleveren. Ook voor onderzoek naar nieuwe duurzame technologie bestaan interessante fiscale regelingen. Lees bij aan de slag meer over de fiscale regelingen.
 3.  Duurzaam sparen en beleggen levert een goed rendement op en in sommige gevallen belastingvoordeel.
  • Het voordeel van duurzame beleggingen bij deelname in een bank, is de evenwichtige en gelijkmatige groei. De verwachting is dat op termijn de meeste duurzame beleggingen een hoger dan gemiddeld rendement gaan opleveren.
 4. Duurzaam (transparant, geïntegreerd) rapporteren geeft relevante managementinformatie.
  • Door financiële prestaties in samenhang met duurzame prestaties te meten en te monitoren, komt er voor een bedrijf relevante informatie boven tafel. Zo kun je bijvoorbeeld zien of maatregelen op energieverbruik bijdragen aan vermindering van stookkosten en op die manier leiden tot een beter financieel resultaat.
 5. Het duurzaam regelen van alle financiële zaken van een bedrijf draagt bij aan een positief imago. Een positief imago heeft weer financiële voordelen.
  • Behalve de al genoemde financiële zaken (financieren, investeren, sparen, beleggen en rapporteren), zullen ook een positief effect op het imago van je bedrijf hebben: het op tijd betalen van crediteuren, transparantie over belastingafdracht en belonings- en bonusbeleid, de keuze voor een duurzame bank en duurzame verzekerings- en pensioenfondsen.
Laatst bijgewerkt: 
28-02-2017 16:31