Exporteren

foto export (Van Happen) fotograaf Milan Vermeulen

Waarom?

Er zijn verschillende redenen om maatschappelijk verantwoord te exporteren:

 • Aansluiting bij lokale markt
  Een slim exportproduct  sluit uiteraard goed aan op de lokale maatschappelijke behoeften.
 • Lange termijn kostenreductie
  Het opbouwen van een duurzame relatie met afnemers en klanten vereist ook een langetermijnvisie - en dito investeringen. Investeert de onderneming bijvoorbeeld in milieubesparende maatregelen bij transport, opslag en distributie, dan kunnen deze op de lange termijn een behoorlijke kostenreductie opleveren.
 • Groeiende markt
  Waneer de export tot groei van de lokale werkgelegenheid leidt, krijgt de onderneming bovendien een goede naam in het betreffende land. Zeker als de arbeidsomstandigheden daarbij goed zijn.
 • Exportsubsidie
  Bovendien kan een bedrijf dat rekening houdt met de OESO-richtlijnen gemakkelijker in aanmerking komen voor exportsubsidies van de overheid.

Wie doen het al?
Ondanks de financiële crisis en de terugvallende exportcijfers vindt 10% van de Nederlandse exporteurs  duurzaamheid een speerpunt in de export-activiteiten.

Laatst bijgewerkt: 
26-05-2014 10:24