Eerlijk zaken doen

Eerlijke concurrentie

Klanten moeten kunnen kiezen tussen verschillende aanbieders van producten en diensten voor een goede marktwerking. Vraag en aanbod raken zo beter afgestemd en bedrijven worden uitgedaagd om eerlijke prijs-kwaliteit verhouding aan te bieden. Alleen voor goede marktwerking is eerlijke concurrentie essentieel!

Bij kartelvorming spreken bedrijven af dat zij niet met elkaar concurreren, wat invloed heeft op de prijs, kwaliteit en het aanbod van producten. Bedrijven voelen dan geen druk van concurrenten en kunnen de prijs erg hoog houden. Bovendien hoeven zij zich niet meer te onderscheiden met het aanbod en de kwaliteit van hun producten. Dit is niet alleen ongunstig voor de concurrentie, maar ook voor de consument en de economische groei.

Wat zegt de wet

Kartelvorming is verboden. Bedrijven vormen een kartel als zij bijvoorbeeld:

  • Afspreken wat een product of dienst gaat kosten.
  • Afspreken hoeveel ze gaan produceren.
  • De markt onderling verdelen. Het ene bedrijf krijgt bijvoorbeeld alle klanten in het noorden van Nederland. Het andere bedrijf alle klanten in het zuiden.
  • De opdrachten onderling verdelen.

Gevolgen voor bedrijven

Ironisch genoeg is kartelvorming niet alleen negatief voor consumenten, die te maken krijgen met dure producten van minder goede kwaliteit. Ook voor bedrijven zelf heeft het negatieve gevolgen. Zo produceren bedrijven minder, is er geen prikkel om te ontwikkelen en te innoveren en is er geen ruimte voor gezonde concurrentie. Vergelijk het met een sportwedstrijd. Dankzij een tegenspeler wordt een sporter gedreven meer uit zichzelf te halen.

Praktijkvoorbeeld: spanningsveld in de bouw

Een voorbeeld van hoe het niet moet is de Bouwfraude in de jaren '90, toen grote bouwbedrijven onderling prijsafspraken maakten en opdrachten verdeelden. Hierdoor betaalden opdrachtgevers teveel en kregen andere bedrijven geen kans om op dezelfde markt te opereren. Veel bedrijven die bezig zijn met verduurzaming zijn juist genoodzaakt om samen te werken met andere bedrijven. Over dit spanningsveld leest u meer bij aan de slag.

Laatst bijgewerkt: 
17-05-2016 16:01