Vergroot je impact

Agenda

Wordt herhaald elke 2 weken 4 keer
vrijdag 2 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 16 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 30 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 13 september 2019 - 09:00 tot 17:00
woensdag 14 augustus 2019 - 10:00 tot 17:00
vrijdag 2 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 16 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 30 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 13 september 2019 - 09:00 tot 17:00
woensdag 21 augustus 2019 - 14:00 tot 17:00

Overheidsbeleid voor MVO

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

Maatschappelijk verantwoord inkopen (voorheen Duurzaam inkopen) betekent voor de Nederlandse overheid onder meer dat er milieu-eisen gelden bij de inkoop van producten of diensten. Daarnaast gebruikt de overheid het inkoopbeleid bijvoorbeeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en langdurig werklozen aan een baan te helpen.

Maar het draait ook om innovaties en meer kansen geven aan MKB-bedrijven en zzp'ers. Daarmee draagt de Rijksoverheid bij aan de duurzaamheidsdoelen van het kabinet en de duurzaamheid van de rijksbedrijfsvoering.

Milieucriteria bij inkoop

De Rijksoverheid hanteert voor allerlei producten milieucriteria. Zo moet een computer energiezuinig zijn en bij de aanleg van een weg moet gerecycled materiaal gebruikt worden. Onder milieuvriendelijk inkopen onderscheidt de Rijksoverheid zes onderwerpen.

Sociale voorwaarden bij inkoop

Door sociale voorwaarden te stellen in het inkoopproces, wil de overheid meehelpen aan betere internationale arbeidsomstandigheden. De overheid wil dat de producten die ze koopt op een eerlijke manier gemaakt worden, namelijk zonder de uitbuiting van mensen of dwang- en kinderarbeid.

Social return

Niet iedereen neemt even gemakkelijk deel aan het arbeidsproces. Bij een aanbesteding spreekt de de overheid daarom soms met ondernemers af dat ze langdurig werklozen of gehandicapten aan een baan, stage of leerwerkplek helpen. Dit heet 'social return'.

Meer kansen voor MKB en zzp'ers

Het Rijk wil zzp'ers en het midden- en kleinbedrijf (MKB) meer kans geven bij aanbestedingen. Dit is een belangrijk onderdeel van de nieuwe aanbestedingsregels. Zo hoeft een kleine ondernemer niet alle risico's van een groot bouwproject te dragen.

Inkoop van vernieuwende producten en diensten

Het kabinet wil dat de Rijksoverheid 2,5% van alle inkopen besteedt aan innovatieve producten en diensten. Het kan gaan om compleet nieuwe producten, maar ook om verbeteringen van al bestaande producten. Op die manier stimuleert de overheid de innovatiekracht van bedrijven.

In ons dossier Duurzaam leveren aan de overheid leest u hoe u als ondernemer rekening kunt houden met de eisen en wensen die de Nederlandse overheid stelt bij haar inkopen.

Laatst bijgewerkt: 
04-05-2016 11:31