Wat is MVO?

De belangrijkste concepten rond MVO

Als je met MVO aan de slag gaat of bent, kom je onderstaande concepten tegen. Wij geven jou een korte uitleg.

Duurzaam of maatschappelijk verantwoord

Volgens sommigen verwijst 'duurzaam' naar milieu-aspecten en wordt 'MVO' gereserveerd voor een breder begrip. Wat MVO Nederland betreft zijn de twee begrippen uitwisselbaar. Wij bedoelen zowel met 'duurzaam ondernemen' als met 'MVO': als onderneming rekening houden met de maatschappelijke effecten van je activiteiten.

People-planet-profit

Dit wordt ook wel 'triple-P' of 'triple bottom line' genoemd. Naast aandacht voor de financiële aspecten van een bedrijf (profit), hoort bij maatschappelijk verantwoord ondernemen aandacht voor sociale (people) en milieu-aspecten (planet). Het zoeken naar de juiste balans is een kenmerk van MVO.

Circulaire economie

In een circulaire economie worden kringlopen gesloten, minder materialen gebruikt en producten zo lang mogelijk gebruikt. Dit gaat met name om het gebruik van grondstoffen: in een klassiek, lineair economisch model worden grondstoffen gewonnen uit mijnen, putten of bronnen, waarna ze verwerkt worden tot een product. Veel producten zijn niet, of slechts gedeeltelijk herbruikbaar of recyclebaar, waardoor grondstoffen verdwijnen. Een circulair model streeft ernaar alle grondstoffen hun waarde te laten behouden. Nieuwsgierig naar voorbeelden? Bekijk dan de Nederland circulair! community eens.

Klimaatneutraal

Klimaatneutraal ondernemen betekent dat alleen gebruik gemaakt wordt van hernieuwbare grondstoffen of energiebronnen, zoals wind en zon, zodat energieverbruik geen invloed heeft op het klimaat. Het verbranden van fossiele brandstoffen (olie, gas, kolen) levert broeikasgassen op, en daardoor verandert het klimaat. Dat is onwenselijk, want door klimaatverandering stijgt de zeespiegel, raken dieren op drift en ontstaan extremen in het weer, zoals orkanen, hevige regenbuien of grote droogtes.

Sociale Innovatie

Sociale innovatie (lees ook dit dossier) gaat over slimmer, flexibeler en dynamisch organiseren. Het verandert de manier waarop we met elkaar samenwerken om het beste uit onszelf én ons werk te halen.

Laatst bijgewerkt: 
14-04-2017 11:21