Bedrijfsethiek

Resultaat

Wat heb je eraan... Je binnen het bedrijf bezighouden met ethiek - een kritische bezinning over het goede doen met de juiste redenen? Directeuren en managers zijn over het algemeen liever kort, duidelijk en begrijpelijk dan zoekend, abstract en meerduidig. Liever instrumenteel en doelmatig dan moreel en relationeel. Deze vaste manier van denken en handelen is efficiënt, maar het kan wel leiden tot tunnelvisie, met een risicovolle focus op de korte termijn.

Het meenemen van ethische argumenten bij het nemen van beslissingen kan tegenwicht bieden. En dat is nodig, aangezien de maatschappij steeds meer moreel leiderschap van bedrijven verwacht. Wetten en regels geven vaak geen duidelijke antwoorden meer. Aandacht voor ethiek kan verschillende positieve resultaten hebben, op het gebied van betrokken medewerkers, imago en succes.

Betrokken medewerkers

Medewerkers voelen zich betrokken bij een organisatie die zich moreel ontwikkelt. De meeste mensen willen namelijk op een menselijke, betekenisvolle manier met anderen omgaan. Wanneer medewerkers zien dat leidinggevenden een aantoonbare inspanning leveren om goede, weloverwogen keuzes te stimuleren, dan schept dit vertrouwen. "We zijn goed bezig!", observeert de medewerker, tevreden over de inspirerende bedrijfscultuur. 

Imago

Een kritische afweging maken tussen diverse belangen zorgt ervoor dat je de vele belanghebbenden minder snel tegen de borst stuit. Bedrijven liggen nu eenmaal onder een vergrootglas en duurzaamheid, de zorg voor klanten, transparantie naar de samenleving en het nemen van verantwoordelijkheid voor de keten krijgen steeds meer aandacht. Lang konden bedrijven hun spullen verkopen met economische (goedkoop!) en technische (goed!) argumenten, maar die tijd is voorbij. Goedkope kleding is nog altijd populair, maar liever niet dankzij kinderarbeid. Goede auto’s zijn gewild, maar je moet niet de keuringsinstanties en klanten voor de gek houden met sjoemelsoftware. Van bedrijven wordt verwacht dat ze zich houden aan geschreven én ongeschreven regels. Sterker nog: van bedrijven wordt steeds meer moreel leiderschap verwacht.

Succes

'De paradox van de intrinsieke motivatie' maakt het belang van bedrijfsethiek duidelijk: bedrijven die op duurzaamheid focussen vanuit een intrinsieke drive, zijn op de langere termijn de bedrijven die er het meeste financieel voordeel van hebben. Bedrijven die, andersom, starten met MVO vanuit commerciële motieven, leggen zichzelf al bij voorbaat grenzen op.

Een bedrijf dat over de lange termijn vanuit verantwoorde motieven uitlegbaar gedrag vertoont, is aansprekender voor klanten, leveranciers en (potentiele) werknemers. De bewuste consument kijkt goed naar de keuzes die bedrijven maken en besluit vervolgens of ze de producten willen kopen. Leveranciers zijn trouw aan bedrijven die hun afspraken nakomen. En mensen werken graag bij bedrijven die het goede proberen te doen. En het is inmiddels welbekend dat aandacht besteden aan het welzijn van je medewerkers ervoor zorgt dat zij zich meer inzetten voor het bedrijf. Dit alles draagt bij aan de toekomstbestendigheid van je bedrijf.

Hoe pak je het aan?

Om vorm te geven aan ethiek zullen bedrijven beter moeten leren omgaan met ethische redeneringen. Wat is goed om te doen, wat zijn de goede argumenten? Met alleen een spreadsheet kom je niet ver. Lees meer over bedrijfscodes voor grote bedrijven, het MKB, over omgaan met dilemma's en het Huis voor klokkenluiders.

Laatst bijgewerkt: 
24-05-2017 09:39