Bedrijfsethiek

Ondersteuning van Huis voor klokkenluiders

De voordelen van een ethische organisatie zijn duidelijk. Werkgevers profiteren van minder werkstress en ziekteverzuim onder werknemers, hogere arbeidsmotivatie en werkkwaliteit. Maar ook waardecreatie voor de organisatie op de lange termijn. Het loont daarom als werkgevers investeren in integriteit. Dat is in veel organisaties echter nog niet vanzelfsprekend.

En helaas gaan er ook in Nederland nog te vaak dingen mis. Klokkenluiders, de mensen die de misstanden melden, zijn daarvan vaak de dupe. Daarom is sinds 1 juli 2016 is het Huis voor Klokkenluiders actief. Deze instantie heeft drie taken: advies, onderzoek en preventie.

Advies aan melders

Het Huis geeft advies aan melders van misstanden. Dit kunnen medewerkers en ex-medewerkers zijn, maar ook zzp’ers, uitzendkrachten en vrijwilligers. Zij kunnen kosteloos en vertrouwelijk contact opnemen met de afdeling Advies van het Huis, als ze het idee hebben dat er een misstand in hun organisatie is. Het Huis helpt de werknemer bij het zetten van de juiste stappen. Een misstand melden kan namelijk lastig en risicovol zijn.

Het melden van een misstand kan soms lastig zijn. Hoe pak je dat nu aan? Onderstaande infographic van Huis voor Klokkenluiders geeft daar antwoord op.

Bescherming bij melden

Werkgevers zijn door de wet Huis voor klokkenluiders verplicht om melders van misstanden meer bescherming te bieden. Elke organisatie met meer dan vijftig werknemers moet namelijk een meldregeling invoeren. De procedure beschrijft de manier waarop collega's vermoedens van misstanden aanhangig kunnen maken. Wie op de juiste manier een mogelijke misstand meldt, mag daar vervolgens geen nadeel van ondervinden.

Deze brochure is een praktische handreiking voor het opstellen of aanpassen van jouw meldregeling. Je vindt hierin handige tips waarmee je de regeling goed kunt inbedden in jouw integriteitsmanagement.

Onderzoek door het Huis

Het is belangrijk dat misstanden aan het licht komen. In Nederland zijn er veel instanties die dan kunnen optreden. Denk bijvoorbeeld aan het OM, de FIOD en de Inspectie SZW, maar ook aan allerlei toezichthouders zoals de NZa, DNB en de ACM. Is er geen geschikt meldpunt of schiet de informatie tekort? Dan kunnen klokkenluiders aan het Huis vragen om de misstand te onderzoeken. Hiervoor is de afdeling Onderzoek bedoeld. Ook kan deze afdeling onafhankelijk onderzoek doen naar de manier waarop een melder van een misstand is behandeld.

Preventie door werkgevers

Misstanden wilt u liever voorkomen dan oplossen. Preventie, vroege signalering en tijdige interventie verkleinen gelukkig de risico's voor iedereen die bij de organisatie betrokken is. Voor werkgevers ligt hierbij een belangrijke verantwoordelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan ethisch leiderschap, gedragscodes en aandacht voor cultuur. Maar ook goede screening van nieuwe medewerkers en handhaving bij incidenten. In de praktijk is dat een hele klus en hebben alle inspanningen invloed op elkaar. De afdeling Kennis & Preventie richt zich daarom op het stimuleren en ondersteunen van werkgevers bij hun zorg voor een veilige organisatiecultuur en -structuur.

De voordelen van een open cultuur binnen organisaties zijn duidelijk: meer kwaliteit en plezier op de werkvloer, minder ziekteverzuim, minder kans op misstanden en meer vertrouwen van collega's, klanten, burgers en stakeholders. Maar hoe doe je dat op een slimme en effectieve manier? En wat is 'cultuur' precies? Dat lees je in deze brochure.

Laatst bijgewerkt: 
23-05-2017 15:55