Transparantie

Innovatie

Door transparant te zijn over lastige keuzes, krijgen buitenstaanders inzicht in uw zakelijke dilemma´s. Dan is de stap om stakeholders uit te nodigen met u mee te denken nog maar klein. U legt uw dilemma’s voor en bent bereid te luisteren naar de opvattingen van anderen over een onderwerp. Dit leidt op zijn minst tot meer draagvlak voor uw activiteiten en misschien zelfs tot nieuwe ideeën, innovatieve inzichten of samenwerkingsverbanden.

Middelen voor meer transparantie en innovatie

  • MVO-stakeholdermeeting. Bespreek uw dilemma’s met een groep stakeholders. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u de kans uw ideeën over duurzaamheid te toetsen aan de opvattingen van relaties buitenstaanders. MVO Nederland heeft onder ander stakeholdermeetings georganiseerd voor Vitens, PON, Toyota en Vodafone. Lees ook het stappenplan voor een stakeholdermeeting.
  • Online stakeholderdialoog. Sinds #durftevragen op Twitter uitgroeide tot een enorm succes is het niet langer taboe social media als LinkedIn, Facebook en Twitter te gebruiken om vragen te stellen aan de internetgemeenschap. Voorbeeld: ASN Bank.
  • Issue-analyse. Wanneer het om gevoelige zaken gaat, blijkt het vaak onhandig om de discussie via het internet te voeren. In een serie interviews met betrokkenen kunt u rustig uw dilemma’s bespreken, alles afwegen en uiteindelijk uw standpunt vastleggen in een ‘position paper’. Daarin geeft u een samenvatting van uw afwegingen en legt u uit hoe u het onderwerp ziet. Voorbeelden: KNMG en de Rabobank over culturele diversiteit.
Laatst bijgewerkt: 
10-10-2014 15:36