Transparantie

EU-transparantierichtlijn

De EU verplicht de grootste bedrijven van Europa openheid te geven over milieu- en maatschappelijk beleid. Hieronder staan de meestgestelde vragen en antwoorden over de nieuwe richtlijn.

Wat staat er in de richtlijn?

Waarom is deze richtlijn aangenomen?

Welke bedrijven vallen onder deze richtlijn?

Wanneer gaat de richtlijn in?

Ik maak altijd een maatschappelijk jaarverslag, moet ik daarmee stoppen?

Waar vind ik meer informatie over deze richtlijn?

-------------------------------------------------

Wat staat er in de richtlijn?

De richtlijn verplicht grote bedrijven transparant te zijn over niet-financiële prestaties. Het gaat daarbij om de strategie, prestaties en risico’s op het gebied van milieu, arbeidsomstandigheden, mensenrechten, corruptie en diversiteit aan de top. De manier waarop bedrijven dat doen is niet voorgeschreven.

Waarom is deze richtlijn aangenomen?

De EU geeft verschillende argumenten: transparantie leidt tot betere prestaties. Dat geldt niet alleen voor transparantie op financieel gebied, maar ook voor sociale en milieugerelateerde onderwerpen. Transparante bedrijven hebben lagere financieringskosten en trekken meer talent aan. Bovendien willen beleggers de kansen en risico’s van hun investering beter begrijpen. Daarom vragen ze meer informatie over de financiële en niet-financiële ontwikkelingen, prestaties en impact van de bedrijven waarin ze investeren.

Het is gebleken dat de  vrijwilligheid in transparantie zijn grenzen heeft. Slechts tien procent van de 2500 grootste Europese bedrijven geeft adequate informatie over zijn sociale en milieu-impact. Daarom wordt dit nu met wetgeving verplicht gesteld.

Welke bedrijven vallen onder deze richtlijn?

De EU noemt twee criteria. Die komen in het kort op het volgende neer:

  • De onderneming moet ‘van maatschappelijk belang’ zijn. Wat hier precies onder verstaan wordt, kan per land nader ingevuld worden. In Nederland wordt definitie van 'Organisatie van openbaar belang' (OOB) gebruikt uit de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Er vindt momenteel discussie plaats over de definitie van een OOB, maar banken, kredietverleners en verzekeraars vallen hier zeker onder.
  • De onderneming moet meer dan 500 werknemers hebben. Dat geldt ook als het gaat om een moederbedrijf van een groep ondernemingen.

De richtlijn geldt dus niet voor alle organisaties die op het eerste gezicht 'van openbaar belang' zijn en meer dan 500 medewerkers hebben, zoals ziekenhuizen, gemeenten, universiteiten en pensioenfondsen.

In heel Europa zullen ongeveer 6000 bedrijven onder de richtlijn gaan vallen. Het ministerie van EZ verwacht dat circa 100 Nederlandse ondernemingen te maken krijgen met de nieuwe wet. Ter vergelijking: de jaarlijkse Transparantiebenchmark van het ministerie van EZ onderzoekt de kwaliteit van de jaarverslagen van de 500 grootste Nederlandse bedrijven.

Wanneer gaat de richtlijn in?

De Europese lidstaten krijgen een paar jaar de tijd om de EU-richtlijn te verwerken in landelijke wetgeving. De verwachting is dat dat in Nederland in 2016 gebeurt. Minister Kamp (Economische zaken) heeft in november 2013 aangegeven dat de Transparantiebenchmark de Nederlandse invulling van de richtlijn wordt. Overigens kennen andere Europese landen al  veel langer vergelijkbare wettelijke verplichtingen.

Ik maak altijd een maatschappelijk jaarverslag, moet ik daarmee stoppen?

Nee, ga daar gerust mee door. De manier waarop over niet-financiële prestaties gerapporteerd moet worden staat vrij. Een maatschappelijk jaarverslag (of duurzaamheidsverslag, MVO-jaarverslag) is daar een uitstekende vorm voor. Verslagen die volgens de richtlijnen van de GRI of IIRC opgesteld zijn, voldoen vrijwel zeker aan de eisen van de wet. De EU noemt ook de UN Global Compact, ISO 26000 en de Duitse Sustainability Code als mogelijke rapportagerichtlijnen. De GRI heeft een document opgesteld, waarin de overlap tussen de GRI-G4 en de EU-richtlijn in kaart gebracht is.

Waar vind ik meer informatie over deze richtlijn?

Meer weten

Heeft u andere vragen? Neem dan contact op met Jos Reinhoudt van MVO Nederland.

Laatst bijgewerkt: 
18-02-2015 16:29