Transparantie

Aan de slag met transparantie

Transparantie is een breed begrip waar van alles en nog wat onder lijkt te vallen. Het is een kernbegrip  in de discussie over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Maar wat wordt er  precies met die term bedoeld? MVO Nederland onderscheidt 3 invalshoeken, die elkaar aanvullen en versterken:

Per invalshoek schetsen we een aantal concrete mogelijkheden om invulling te geven aan transparantie, inclusief stappenplannen. Bij de praktijkvoorbeelden vindt u bovendien beschrijvingen van de aanpak van koplopers.

Laatst bijgewerkt: 
13-08-2014 14:33