Alle tools voor MVO

U wilt aan de slag met MVO. Maar het aanbod van hulpmiddelen is overweldigend. Hoe vindt u de tool die past bij uw vraag? Deze pagina geeft een overzicht van de meest gebruikte tools voor MVO. Zoek hieronder uw tool of filter afhankelijk van het doel waarbij u hulp zoek in het assortiment naar de tool die u verder helpt. Mist u een tool? Laat het ons weten!

Milieucentraal laat met de KeurmerkenWijzerzien wat keurmerken betekenen, en hoe betrouwbaar ze zijn.

De KeurmerkenWijzer helpt bij het maken van duurzame keuzes.

ITC Standards Map is een handig overzicht van meer dan 170 keurmerken, keteninitiatieven, gedragscodes en audit protocollen op MVO-gebied die wereldwijd worden toegepast.

Er kan gezocht en gefilterd worden op onder meer soort product/dienst, land van herkomst en MVO-thema's.

Natuurlijk kapitaal is de diensten die de natuur ons levert, zoals kraanwater, landbouwgewassen en land, elektriciteit van zonne-energie, bescherming tegen overstromingen. Momenteel gaat de waarde van ons natuurlijk kapitaal achteruit, we over-exploiteren het. ANK wil een bijdrage leveren om duurzaam met ons natuurlijk kapitaal om te gaan.U treft op ANK informatie over de staat van het natuurlijk kapitaal in Nederland voor het dagelijks leven en over de wijze waarop het natuurlijk kapitaal beter en duurzamer benut kan worden.

Brengt de gezondheid, inzetbaarheid, productiviteit en het werkvermogen van uw organisatie in kaart.

Online scan voor het verbeteren van uw eigen inzetbaarheid en die van uw medewerkers.

Test op Facebook over het aanpakken en voorkomen van stress.

Zoekhulp met tools, scans en handreikingen voor werkgevers en werknemers.

De MVO Risico Checker is een handig hulpmiddel voor het maken van de MVO risico-analyse: hij geeft u een overzicht van de issues die voor u als organisatie/bedrijf mogelijk spelen, ook verder terug in de productieketen. Het invullen van de risico checker is eenvoudig. U ontvangt direct een overzicht van de mogelijke issues per land en/of product in de vorm van een risicoanalyse.

De doelstelling voor deze handreiking is het bieden van een conceptueel kader dat u kunt gebruiken voor het opstellen van uw maatschappelijk jaarverslag. Er worden aanknopingspunten en overwegingen gegeven. 

De internationale arbeidsorganisatie ILO (VN) heeft in de  ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work richtlijnen afgesproken voor eerlijke en fatsoenlijke werk-arbeidsomstandigheden. Daar onder vallen onder meer: vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen, het uitbannen van gedwongen en verplichte arbeid, het afschaffen van kinderarbeid en het afschaffen van discriminatie op het werk. 

SA 8000 is een standaard en verificatiesysteem op het gebied van werkomstandigheden. De standaard is gebaseerd op de internationale normen zoals neergelegd in de ILO en VN conventies. SA 8000 omvat onder meer standaarden die gaan over: kinderarbeid, gedwongen arbeid, gezondheid en veiligheid, recht van vereniging en collectieve belangenbehartiging, discriminatie, werktijden en eerlijke betaling.

Mini MAPS is een afgeslankte versie van MVO MAPS, speciaal voor ondernemers die nog geen partner zijn van MVO Nederland. Gebruik Mini MAPS om op een eenvoudige manier inzicht te krijgen in uw MVO-prestaties. Zo ziet u direct waar u staat.

De volledige MVO MAPS is enkel beschikbaar voor onze partners, en geeft meer mogelijkheden voor verdieping en oplossingen.

Bent u al partner van MVO Nederland? Ga dan meteen naar MVO MAPS!

Stappenplan van MVO Nederland waarmee u de invloed en belangen van uw belangrijkste stakeholders in kaart brengt.

Scan die inzicht geeft in waar u staat op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen en waar verbeterpotientieel zit.

Scan die inzicht geeft in de werk-privé balans van uw medewerkers

Instrument om inzicht te geven in uw MVO-prestaties

EMAS is een milieumanagementsysteem dat is bedoeld om milieuprestaties van bedrijven betrouwbaar weer te geven. Dit wordt gedaan door aan het milieujaarverslag eisen te stellen en de rapportage te verifiëren.

The EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) is a management instrument developed by the European Commission for companies and other organisations to evaluate, report, and improve their environmental performance. EMAS is open to every type of organisation eager to improve its environmental performance. It spans all economic and service sectors and is applicable worldwide.

Geeft inzicht in de reistijd, uitstoot van broeikasgassen (waaronder CO2) en het verbruik van brandstoffen van verschillende vervoersmethoden

Scan die installateurs inzicht geeft in hun MVO-prestaties en aangeeft waar verbetering mogelijk is

Scan die inzicht geeft in de stand van zaken van MVO-prestaties, als startpunt voor verbetering

Pagina's