Alle tools voor MVO

U wilt aan de slag met MVO. Maar het aanbod van hulpmiddelen is overweldigend. Hoe vindt u de tool die past bij uw vraag? Deze pagina geeft een overzicht van de meest gebruikte tools voor MVO. Zoek hieronder uw tool of filter afhankelijk van het doel waarbij u hulp zoek in het assortiment naar de tool die u verder helpt. Mist u een tool? Laat het ons weten!

Stappenplan voor het opstellen en implemententeren van MVO-beleid

Geeft inzicht in de MVO-risico's in internationale handelsrelaties/ketens.

Website waarop de richtlijn ISO 26000 in overzichtelijke stukken is opgeknipt en vertaald:

Meetinstrument dat inzicht geeft in de milieukosten en de milieubelasting van een bedrijf

Meetinstrument dat inzicht geeft in het energieverbruik van een bedrijf, ook in vergelijking met branchegenoten

Het kan best lastig zijn om zicht te krijgen op uw handelsketen. Zeker als u een uitgebreid productassortiment hebt. Het Stappenplan MVI is opgesteld door MVO Nederland en inkoopvereniging NEVI, en helpt u een eind op weg naar een duurzame keten.

Weet u wat er speelt bij uw toeleveranciers? Waar uw grondstoffen vandaan komen? En door wie producten vervaardigd worden? Arbeidsomstandigheden en milieu-issues bij buitenlandse toeleveranciers hebben uiteindelijk ook invloed op de duurzaamheid van uw onderneming. Denk daarbij concreet aan onderwerpen als kinderarbeid, biodiversiteit, corruptie, energieverbruik of discriminatie. Het Stappenplan MVI geeft in 7 stappen weer hoe u uw keten kunt verduurzamen.

Also available in English (see link below).

Meetinstrument dat inzicht geeft in de bijdrage van het bedrijf aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie

Geeft inzicht in de mogelijkheden om te communiceren over uw MVO-prestaties

Stappenplan voor het vergroten van uw transparantie

Meetinstrument voor het berekenen van de CO2-voetafdruk van een bedrijf of evenement

Hoe ver is mijn bedrijf al met het implementeren van MVO volgens ISO 26000 en waar liggen verbeterkansen?

Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties

De OESO-richtlijnen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid van bedrijven verwacht op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bij het internationaal zakendoen. Ze bieden handvatten voor bedrijven om met kwesties om te gaan zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie. Hiermee vormen de OESO-richtlijnen het uitgangspunt voor het Nederlandse internationaal MVO-beleid.

MVO MAPS is een speciaal voor partners van MVO Nederland ontwikkeld online analyseprogramma waarmee je inzicht krijgt in de huidige MVO-positie van je bedrijf. Met behulp van een aantal vragen structureer je de aanwezige kennis, activiteiten, plannen en ambitie van je organisatie op het gebied van:

  • 4 implementatiegebieden
  • 9 bedrijfsprocessen
  • Thema’s zoals milieu, klimaat en energie

Als resultaat krijg je een overzichtelijk diagram dat aangeeft hoe ver je bent in je proces, welke thema’s prioriteit hebben en welke stappen je kunt nemen.

De richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving van het GRI (Global Reporting Initiative) is een internationaal erkende standaard voor het opstellen van een duurzaamheidsverslag.

Meetinstrument dat logistiek dienstverleners en transportbedrijven inzicht geeft in hun brandstofverbruik en CO2-uitstoot

Het belang van due diligence (MVO-risicomanagement) groeit. Daarom heeft de commissie IMVO van de Sociaal Economische Raad (SER) het initiatief genomen om door NEN een praktijkrichtlijn (NPR) te laten ontwikkelen waarmee bedrijven worden ondersteund in de operationalisering van due diligence.

Via onderstaande link kunt u gratis een Nederlandse samenvatting van de NPR 9036 richtlijn downloaden.

In dit boekje van Global CSR wordt uitgelegd op welke manier de 48 mensenrechten een relatie hebben met bedrijfsactiviteiten.

This booklet provides you with the full list of 48 human rights contained in the International Bill of Human Rights and demonstrates the relevance of each right within a business context. 

De UN Guiding Principles on Business and Human Rights geven internationaal geaccepteerde richtlijnen over hoe bedrijven met mensenrechten dienen om te gaan.

De portal voor de UN Guiding Principles (link hieronder) geeft antwoorden op een veelheid aan vragen rondom de UN Guiding Principles en de juridische status van deze normen. Daarnaast verschaft de website actueel nieuws, informatie over evenementen, tools voor de topeassing van de richtlijnen, etc.

Met Roudle bepaal je de slimste en meest duurzame plek voor jouw vergadering, meeting, training of afspraak. Voer de vertrekpunten in en vind de beste plek voor jouw afspraak, met zo min mogelijk reistijd, reiskosten en CO2-uitstoot!

Pagina's