Alle tools voor MVO

U wilt aan de slag met MVO. Maar het aanbod van hulpmiddelen is overweldigend. Hoe vindt u de tool die past bij uw vraag? Deze pagina geeft een overzicht van de meest gebruikte tools voor MVO. Zoek hieronder uw tool of filter afhankelijk van het doel waarbij u hulp zoek in het assortiment naar de tool die u verder helpt. Mist u een tool? Laat het ons weten!

Meetinstrument dat inzicht geeft in de bijdrage van het bedrijf aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie

Hoe ver is mijn bedrijf al met het implementeren van MVO volgens ISO 26000 en waar liggen verbeterkansen?

MVO MAPS is een speciaal voor partners van MVO Nederland ontwikkeld online analyseprogramma waarmee je inzicht krijgt in de huidige MVO-positie van je bedrijf. Met behulp van een aantal vragen structureer je de aanwezige kennis, activiteiten, plannen en ambitie van je organisatie op het gebied van:

  • 4 implementatiegebieden
  • 9 bedrijfsprocessen
  • Thema’s zoals milieu, klimaat en energie

Als resultaat krijg je een overzichtelijk diagram dat aangeeft hoe ver je bent in je proces, welke thema’s prioriteit hebben en welke stappen je kunt nemen.

Mini MAPS is een afgeslankte versie van MVO MAPS, speciaal voor ondernemers die nog geen partner zijn van MVO Nederland. Gebruik Mini MAPS om op een eenvoudige manier inzicht te krijgen in uw MVO-prestaties. Zo ziet u direct waar u staat.

De volledige MVO MAPS is enkel beschikbaar voor onze partners, en geeft meer mogelijkheden voor verdieping en oplossingen.

Bent u al partner van MVO Nederland? Ga dan meteen naar MVO MAPS!

Scan die inzicht geeft in de werk-privé balans van uw medewerkers

Instrument om inzicht te geven in uw MVO-prestaties

Scan die installateurs inzicht geeft in hun MVO-prestaties en aangeeft waar verbetering mogelijk is

Scan die inzicht geeft in de stand van zaken van MVO-prestaties, als startpunt voor verbetering

Meetinstrument dat inzicht geeft in de broeikasgasemissies (onder meer CO2-uitstoot) in uw keten

Scan die inzicht geeft in prestaties van een bedrijf op de 4 hoofdonderwerpen van de Global Compact: Mensenrechten, Arbeidsomstandigheden, Milieu en Corruptie

Meetinstrument om de duurzaamheid van een gebouw of wijk integraal te beoordelen

Scan die bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie inzicht geeft in hoe zij scoren op het gebied van MVO

Scan die uw MVO-prestaties en -doelen inzichtelijk maakt

Instrument dat helpt MVO-doelen te stellen en vorderingen hierop bij te houden

Scan die inzicht geeft in hoeverre een bedrijf al werkt volgens ISO 26000

Scan die inzicht geeft in de duurzaamheidswaarde van uw plannen

Scan die inzicht geeft in de investeringen door gemeenten in duurzame ontwikkeling

Scan die inzicht geeft in uw mogelijkheden op het gebied van duurzame energie

Scan die werknemers inzicht geeft in de balans tussen zijn werk en zijn belastbaarheid

Scan die inzicht geeft in de verzuimkosten van uw bedrijf