Alle tools voor MVO

U wilt aan de slag met MVO. Maar het aanbod van hulpmiddelen is overweldigend. Hoe vindt u de tool die past bij uw vraag? Deze pagina geeft een overzicht van de meest gebruikte tools voor MVO. Zoek hieronder uw tool of filter afhankelijk van het doel waarbij u hulp zoek in het assortiment naar de tool die u verder helpt. Mist u een tool? Laat het ons weten!

Een gratis online scan van Ecopreneur met een vragenlijst van circa 60 punten, die ‘circulariteitsscore’ bepaalt van een specifiek product en/of dienst. Is het product circulair en duurzaam, en in welke mate? Elke vraag krijgt een score en hoe hoger de score hoe beter. De uitkomst van de scan is een percentage dat aangeeft hoe circulair je product of dienst is. De Check geeft deelscores op ontwerp, inkoop, productie, levering, gebruik, hergebruik en duurzaamheid.

Naar de Circularity Check

De SDG Relevance Tracker stroomlijnt het gesprek over transparantie tussen partners in de toeleveringsketen en helpt bij het stellen van specifieke doelen voor verduurzaming. De tool is geschikt voor mkb'ers en is beschikbaar in het Engels en Nederlands.

Transparantie is in veel sectoren nog in ontwikkeling, zeker als het gaat om wat zich afspeelt in de internationale ketens. Veel bedrijven vinden het voor hun toeleveranciers en afnemers lastig om vragen goed te beantwoorden als: wordt er deskundig en zorgvuldig gewerkt en is de opslag veilig? Veroorzaakt een bedrijf geen directe of indirecte schade aan mensen of omgeving? Deze tijd vraagt van bedrijven dat zij zelf grip krijgen op de effecten van hun ondernemen. En dus ook dat van hun ketenpartners. Niet alleen hier, maar ook elders in de wereld.

Inzicht in relevante doelen 

Startpunt voor een gesprek met ketenpartners is dat bedrijven zelf weten aan welke SDG's en bijbehorende doelen voor 2030 ze het meeste kunnen bijdragen. De SDG Relevance Tracker leent zich als tool uitstekend voor het ondersteunen van de interne discussie over de meeste relevante SDG's voor het bedrijf zelf. Door meerdere mensen intern de tool te laten invullen, wordt zichtbaar welke SDG's en behorende doelen het meest relevant zijn. Maar ook waar de verschillen van inzicht zitten. De tool leent zich echter ook voor een projectportfolio van een consultant of NGO die wil checken welke SDG's het meest relevant zijn gezien de focus van de organisatie.

Download hier

De Natural Capital Protocol Toolkit is een interactieve database voor organisaties die hun natuurlijk kapitaal willen meten en optimaliseren. Als je onderneming natuurlijke hulpbronnen gebruikt, en dat doen de meeste, is de Toolkit je eerste stop voor instrumenten om duurzamer te werken.

De tools in de Toolkit zijn ingedeeld op business context, hulpbronnen en behoeften. Aan de hand van een overzichtelijk dashboard kies je welke op dit moment het best bij je past.    

Het Natural Capital Protocol is het eerste gestandaardiseerde framework om je impact op en afhankelijkheid van de natuur en natuurlijke hulpbronnen te meten. Deze bijbehorende Toolkit is ontwikkeld door de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) in samenwerking met de Natural Capital Coalition.

​Open de Toolkit 

De verspillingschecker is speciaal gemaakt voor iedereen die actief is in de sector Food & Agribusiness. Het is een quick scan waarbij je in vijf minuten zicht krijgt op de kansen in jouw bedrijf om verspilling tegen te gaan.

De acht vragen gaan over de verschillende facetten van verspilling en waar in het bedrijfsproces deze kan ontstaan. Van productie en voorraad tot verpakkingen en het klantcontact. Aan het eind van de quiz ontvang je per e-mail jouw score en feedback per antwoord.

In hoeverre ben jij al een 'nieuwe handelaar'? Met deze quickscan weet je in 10 minuten waar jij staat op het gebied van toekomstbestendig ondernemen.

Ook krijg je tips om jouw bedrijf verder te verduurzamen. Ga naar de quickscan!

Searious Business zet zich in om de wereld van plastic te veranderen. Het primaire doel is om te voorkomen dat plastic in onze oceaan terecht komt, om een gezonde oceaan en planeet te creëren.

We werken samen met betrokken bedrijven om hun plastic kringloop te sluiten. Op deze manier kunnen we voorkomen dat plastic naar onze omgeving lekt en tegelijkertijd aan de toenemende vraag naar producten en diensten voldoet. We willen de 20.000 kilo plastic die per minuut in onze oceaan terechtkomt terugdringen naar ZERO.

Missie

Het plasticgebruik van bedrijven reduceren en in een gesloten kringloop te houden. Bedrijven profiteren van een hoger rendement door plastic afval in de waardeketen te vermijden.

Met de Plastic Scan wordt het gebruik van plastic voor bedrijven meetbaar en inzichtelijk gemaakt. Als bedrijf ontvang je een Plastic-label (A tot F), zodat je precies weet waar je staat. Daarnaast wordt er duidelijk inzicht gegeven in de verbeteringen die doorgevoerd kunnen worden, waardoor het bedrijven in staat stelt om over te schakelen van het gebruik van plastic naar alternatieven. Onderneem nu actie, vul de Plastic Scan in en ontvang vandaag nog je Plastic-label.

Deze scan is speciaal gemaakt voor winkeliers. Het is een quick scan waarbij je in 10 minuten zicht krijgt op de kansen om (meer) te verduurzamen in jouw bedrijf.

De vragen gaan over in hoeverre MVO al is ingebed in jouw organisatie, over eigen bedrijfsvoering, producten en leveranciers en over communiceren met je klant. 

Ga naar de scan!

Bedrijfsbeslissingen rond CO2-uitstoot (waarbij ook kosten, tijd en betrouwbaarheid vaak een rol spelen) zijn gebaat bij een mondiaal consistente manier van berekenen van emissies van het transport over de weg, het spoor, de lucht, de zee, binnenwateren en in overslagcentra.

Door de Global Logistics Emissions Council, bestaande uit multinationals, associaties en sector-initiatieven die zich bezighouden met goederenvervoer, is een mondiaal, algemeen toepasbaar framework ontwikkeld waarin reeds bestaande methodes zijn geïntegreerd. Er is input geleverd door de academische wereld , NGO's en andere belanghebbenden.

MobilityLabel is een tool die voor uw organisatie de optimale bedrijfslocatie uitrekent. Zo vindt u rekening houdend met de woonadressen, het aantal werkdagen en de gewenste manier van reizen, de vestigingslocaties met een zo laag mogelijke CO2-footprint.

De uitkomst van de MobilityLabel tool bestaat uit een heatmap van Nederland die per vierkante kilometer aangeeft hoe (on)gunstig die locatie is vanuit mobiliteitsperspectief; voorzien van heldere visuals, analyses en overzichten van totale en individuele reistijden, -kosten en CO2-emissies.

Deze tool is ideaal voor bedrijven die (bijvoorbeeld door fusies, overnames of aflopende huurcontracten) hun vestigingslocatie aan het heroverwegen zijn. Voor veel organisaties is 'mobiliteit' één van de grootste onderdelen van de CO2-footprint, daarom willen we deze aspecten in herhuisvestingstrajecten de plek geven die het verdient. Immers: wat is het milieulabel van je kantoor waard als dat kantoor simpelweg op de verkeerde plek staat? 

Wat is de CO2-voetafdruk van úw organisatie? Bereken met deze tool gratis en direct hoeveel uitstoot van CO2 uw bedrijfsactiviteiten veroorzaken.

BACO is ontworpen door de impactinvesteerder Acumen Fund. Deze tool vergelijkt de verwachte impact van sociaal ondernemerschap met de beste goededoelenorganisatie die hetzelfde type impact creëert.

Ontdek in drie eenvoudige stappen hoe uw bedrijf scoort op milieubesparingen én vergelijk uw score met de benchmark in uw sector. Zo kunt u zelf zien hoe duurzaam u met uw afval omgaat.

Met het Afval Prestatie Profiel van Van Gansewinkel is te zien hoeveel afval een bedrijf of organisatie in een bepaalde sector gemiddeld produceert, verdeeld over de 17 meest voorkomende afvalstromen. Het gerenommeerde kennisinstituut TNO berekende de CO2- en grondstoffenbesparing die afvalrecycling oplevert in plaats van verbranding. Deze data zijn verwerkt in een zelfontwikkelde tool, waarmee wij de individuele afvalprestaties per bedrijf kunnen weergeven, evenals de benchmark ten opzichte van de gehele sector.

De cijfers worden uitgedrukt in:
• grondstoffenbesparing in % van de totale hoeveelheid afval (voor 17 stromen)
• de totale vermeden CO2-uitstoot

Hoe scoort u op milieubesparing? Maak uw Afval Prestatie Profiel.

Met dit instrument kunt u de vorderingen in het diversiteitsbeleid inzichtelijk maken en krijgt u tips om een stap verder te komen.
Het Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft deze audit ontwikkeld op grond van de meest recente inzichten uit de literatuur en interviews met experts.

Meetinstrument dat inzicht geeft in de milieukosten en de milieubelasting van een bedrijf

Meetinstrument dat inzicht geeft in het energieverbruik van een bedrijf, ook in vergelijking met branchegenoten

Meetinstrument dat inzicht geeft in de bijdrage van het bedrijf aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie

Meetinstrument voor het berekenen van de CO2-voetafdruk van een bedrijf of evenement

Hoe ver is mijn bedrijf al met het implementeren van MVO volgens ISO 26000 en waar liggen verbeterkansen?

MVO MAPS is een speciaal voor partners van MVO Nederland ontwikkeld online analyseprogramma waarmee je inzicht krijgt in de huidige MVO-positie van je bedrijf. Met behulp van een aantal vragen structureer je de aanwezige kennis, activiteiten, plannen en ambitie van je organisatie op het gebied van:

  • 4 implementatiegebieden
  • 9 bedrijfsprocessen
  • Thema’s zoals milieu, klimaat en energie

Als resultaat krijg je een overzichtelijk diagram dat aangeeft hoe ver je bent in je proces, welke thema’s prioriteit hebben en welke stappen je kunt nemen.

Meetinstrument dat logistiek dienstverleners en transportbedrijven inzicht geeft in hun brandstofverbruik en CO2-uitstoot

Pagina's