Praktijkvoorbeeld

“Om snel te kunnen reageren op kansen in de markt, moet je als organisatie flexibel zijn. Dit vraagt om medewerkers die initiatief nemen en ondernemerschap tonen”, zegt Quint Dozel van Meurs HRM. Het bedrijf heeft alle managers ‘de deur uit gedaan’: medewerkers regisseren zelf hun werk.

Ray Anderson-lezing 2014

Rob Boogaard, CEO van Interface Europe

Tips van CEO’s voor een stevige MVO-ambitie

U bent ambitieus, zeker als het ambities voor MVO betreft. Doe inspiratie op voor uw duurzame ambitie uit de woorden van drie CEO’s: Rob Boogaard van Interface Europe, Peter Molengraaf van Alliander en Tex Gunning van TNT Express. De CEO's kwamen aan het woord tijdens de Ray Andersonlezing 2014.

Tip 1: Gooi fundamentele aannames omver

Ray Anderson, de voormalig CEO van Interface, wist in de jaren ’90 al dat echte verduurzaming alleen bereikt wordt door harde en gedurfde doelstellingen: mission zero. Zo is op de locatie van Interface in Scherpenzeel de carbon footprint al met 90% gereduceerd. De huidige CEO van Interface Europe, Rob Boogaard vertaalt dat in het volgende advies: “Gooi de fundamentele aannames van je bedrijf omver. We staren ons blind op een sluitende businesscase. Maar leiders moeten juist ondernemerschap en lef tonen.”

Ook Tex Gunning van TNT Express vindt dat we nog teveel door de bril van het oude denken naar business kijken: “Als we maatschappelijk verantwoord ondernemen vanuit onze oude mindset, blijven we steken in goede bedoelingen en komen we niet waar we heen willen, namelijk naar het vergroten van de positieve externe effecten. Om te beginnen moeten we de waarde die wordt toegekend aan het begrip ‘winst’ herdefiniëren en in de ruimere context van waardecreatie zien te plaatsen. Het is winst als we bijvoorbeeld zonne-energie voor iedereen op deze planeet beschikbaar kunnen maken, of als we zeewater gemakkelijk in drinkwater kunnen veranderen.”

Tip 2: Doe het samen

“We zijn zo aan het vechten voor een groter stuk van de taart dat we uit het oog verliezen dat er meer te winnen valt als we met elkaar die taart groter maken”, waarschuwt Gunning. Voor het behalen van een stevige ambitie is juist samenwerking met andere bedrijven belangrijk. Interface voegt de daad bij het woord door samen met een leverancier een gerecycled garen te ontwikkelen. Naast samenwerking met andere bedrijven, is het belangrijk dat iedereen binnen de organisatie MVO doorleeft en meewerkt aan het behalen van de ambitie. Molengraaf adviseert om het met elkaar te hebben over de drijfveren en waarden op basis waarvan je opereert en een gezamenlijke manier van kijken naar de wereld te ontwikkelen.

Tip 3: Geef het goede voorbeeld

En dan nog een laatste belangrijke raad: wees als persoon geloofwaardig. Een mooie ambitie wordt veel minder serieus genomen als de manager of directeur zelf onduurzaam gedrag vertoont. Dit veroorzaakt scepsis. Molengraaf van netbeheerder Alliander vindt dat leiders zich de vraag moeten stellen wat ze zelf eigenlijk aan duurzaamheid doen. Persoonlijk is hij voorbij de 80 procent met het verduurzamen van zijn directe leefomgeving. MVO lukt kortom alleen door uit te gaan van de kracht van mensen, en dat begint natuurlijk bij uzelf.

Vernieuwde site Ambitie 2020

Meer tips lezen voor het opstellen van uw ambitie? Of andere ambitieuze bedrijven ontmoeten tijdens een Ambitiecafé? MVO Nederland geeft tips, inspiratie en overzicht op de vernieuwde site van Ambitie 2020. Ambitie 2020 is hét initiatief van MVO Nederland voor Nederland als wereldvoorbeeld op het gebied van circulair en inclusief ondernemen.

De CEO's kwamen aan het woord tijdens de Ray Andersonlezing op 10 oktober 2014 over leiderschap bij duurzame verandering.

Laatst bijgewerkt: 
16-10-2014 11:39