MVO Netwerk Zorg

Manifest voor MVO in de zorg

Een aantal zorginstellingen heeft zich eind 2011 met verschillende kennis- en ketenpartners beraden op de toekomst van de zorg in ons land. Dat beraad heeft geleid tot het Manifest voor een gezonde toekomst van de zorgsector. De initiatiefnemers zien maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid als thema's die de zorgsector van nieuw enthousiasme kunnen voorzien.

Teken je ook?

Inmiddels hebben meer dan tachtig organisaties het manifest ondertekend waarin de punten: urgentie, kwaliteit van leven, medewerkers, transparantie, duurzame bedrijfsvoering, nieuwe allianties en lef centraal staan. Ook nieuwe ondertekenaars van dit manifest zijn van harte welkom. 

Meer informatie

Wil je meer weten over dit manifest? Of wil je aansluiten om te tekenen? Neem dan contact op met Ailin Haijer; mvonetwerkzorg@mvonederland.nl.
 

Laatst bijgewerkt: 
26-07-2018 16:28