Maatschappelijk betrokken ondernemen

Leven

Voor iedereen moet het mogelijk zijn deel te nemen aan de samenleving. Voor een krachtige Nederlandse samenleving zijn we gebaat bij de optimale partici-patie van alle inwoners, ongeacht hun sociale of culturele achtergrond, geslacht, seksuele voorkeur of fysieke of psychische mogelijkheden. Je kunt deelnemen aan de maatschappij via een betaalde baan, maar ook door je vrijwillig in te zetten voor je omgeving of anderen.

Issues 

Meedoen in de samenleving is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sommige mensen kunnen zich niet op eigen kracht redden en hebben een steuntje in de rug nodig. Er zijn veel organisaties actief om deze mensen verder te helpen, veelal vrijwilligersorganisaties. Vrijwilligersorganisaties kunnen hun werk niet altijd goed uitvoeren omdat ze vaak met tekorten kampen. Denk hierbij aan financiële tekorten, gebrek aan kennis en netwerken en te weinig vrijwilligers.

Rol bedrijven

Bedrijven kunnen vrijwilligersorganisaties op verschillende manieren ondersteunen. Ze kunnen zich bijvoorbeeld verbinden aan een lokaal Platform Maatschappelijk Betrokken Ondernemen of via de netwerken van een intermediair Maatschappelijke Betrokken Ondernemen projectideeën opdoen. Om op een makkelijke manier in aanraking te komen met behoeften van vrijwilligersorganisaties, kan een bedrijf meedoen aan een Maatschappelijke Beursvloer. Dit is een evenement waarbij vragen van maatschappelijke organisaties ter plekke worden gekoppeld aan aanbod vanuit het bedrijfsleven.

Feiten en cijfers

  • Nederland telt 5,6 miljoen vrijwilligers; dat is 44% van de volwassen bevolking (CBS).
  • Vrijwilliger besteden gemiddeld een dagdeel in de week aan vrijwilligerswerk; à € 25 per uur is dat een fictieve economische waarde van € 25 miljard (KPMG).
  • 45% van de grote bedrijven en 23% van de middelgrote bedrijven doet aan werknemers-vrijwilligerswerk (ministerie van EZ).

Bron: MBO in Bedrijf, MOVISIE 2010.

Tips? Stuur een e-mail naar mboprogramma@mvonederland.nl of plaats een reactie op deze pagina via 'Reageer'.

Bron: MBO in Bedrijf, MOVISIE 2010
Laatst bijgewerkt: 
02-06-2014 15:03