Maatschappelijk betrokken ondernemen

Zorgen

In de zorg werken veel professionals, maar er zou veel misgaan zonder de inspanning van alle mensen die zich onbetaald inzetten. Het gaat hierbij om mantelzorgers die langdurig en vaak intensief zorgen voor een chronisch zieke of hulpbehoevende vriend of familielid. En daarnaast ook om alle vrijwilligers
die mensen die zorg nodig hebben én hun mantelzorgers ondersteunen.

Issues

De vergrijzing en het beleid om ouderen en mensen met beperkingen langer zelfstandig te laten wonen heeft invloed op hun behoeften aan ondersteuning. Steeds meer mensen zijn aangewezen op mantelzorgers of vrijwilligers. Maar door overbelasting en verminderde beschikbaarheid dreigt een tekort. Mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking hebben niet alleen fysieke zorg nodig. Zij kunnen er vaak niet of zeer moeilijk zelfstandig op uit. Ze zijn afhankelijk van anderen voor dingen die voor ons alledaags zijn, zoals een boodschap doen of een frisse neus halen in het park. Te weinig contact met de buitenwereld kan leiden tot eenzaamheid.

Rol bedrijven

Bedrijven kunnen hulp bieden aan mensen die ondersteuning nodig hebben of zich eenzaam voelen. Via werknemersvrijwilligerswerk zorgen bedrijven voor extra handen en activiteiten, waardoor de kwaliteit van leven voor deze mensen verbetert. Daarbij gaat het niet alleen om de zorgvragers zelf, maar ook om het ontlasten van de mantelzorgers. Dat heeft ook een maatschappelijk belang. Man-telzorgers die hun zorgtaken goed aankunnen, kunnen hun naasten langer thuis blijven verzorgen. Daardoor hebben zij minder professionele zorg en minder opnames in zorginstellingen nodig. Bovendien voorkom je zo dat mantelzorgers zelf uitvallen met bijvoorbeeld consequenties voor hun baan.

Feiten en cijfers

  • In Nederland zijn op jaarbasis circa 3,5 miljoen mensen als mantelzorger actief, 750.000 meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden. 450.000 voelen zich ernstig overbelast in 2010. (SCP).
  • Mantelzorgers zijn goed voor 80% van de zorg die geleverd wordt. 71% doet dit naast een be-taalde baan (SCP).
  • 30% van de volwassen Nederlandse bevolking is eenzaam, waarvan 10% sterk en 20% matig (Coalitie Erbij).

Bron: MBO in Bedrijf, MOVISIE 2010.
Tips? Stuur een e-mail naar mboprogramma@mvonederland.nl of plaats een reactie op deze pagina via 'Reageer'.

Laatst bijgewerkt: 
02-06-2014 15:02