Maatschappelijk betrokken ondernemen

Werken

Meedoen en een bijdrage leveren aan de samenleving; dat wil bijna iedereen. Werken garandeert in veel gevallen een inkomen en is een bron van sociale contacten en ontwikkeling. Ook geeft het mensen een positie om mee te beslissen. Mensen die werken zijn fysiek, sociaal en psychisch vaak gezonder. Maar de arbeidsmarkt is niet voor iedereen toegankelijk. En optimaal deelnemen aan de samenleving is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Issues

Mensen met een beperking, allochtonen, vrouwen en jongeren blijven achter op de arbeidsmarkt. De grote afstand die zij kunnen hebben tot de arbeidsmarkt kan komen door individuele oorzaken, zoals hun functiebeperking of slechte beheersing van de Nederlandse taal. Maar vaak heeft het ook een maatschappelijke oorzaak. Veel bedrijven vinden het moeilijk om toegankelijk te zijn voor iedereen. Door vergrijzing, individualisering en internationalisering wordt de Nederlandse beroepsbevolking steeds diverser. Bedrijven hebben meer en meer te maken met verschillen in waarden, normen en behoeften van werknemers.

Rol bedrijven

Bedrijven kunnen inspelen op de diverse beroepsbevolking door werk te maken van hun diversiteitsbeleid. Diversiteitsbeleid houdt rekening met verschillen tussen mensen in sekse, etniciteit, seksuele voorkeur, leeftijd, handicap en religie. Diversiteitsbeleid richt zich onder meer op gelijke rechten en kansen voor verschillende groepen en het tegengaan van discriminatie en sociale uitsluiting. Sinds enige jaren bestaat er een Diversiteit Top 50 om bewustwording en daadkracht op het gebied van diversiteit binnen organisaties een positieve impuls te geven. Ook het project 'Toonaangevende werkgevers' is een mooi voorbeeld: MVO Nederland ondersteunt en stimuleert bedrijven om mensen met een beperking in dienst te nemen.

Feiten en cijfers

  • Het percentage werkloosheid van de beroeps-bevolking (15-64 jaar) ligt voor allochtonen vele malen hoger dan voor autochtonen (E-Quality).
  • Onder jongeren (15-24 jaar) is dit het hoogst: 22% van de niet-westerse allochtonen jongeren en 9,7% van de autochtone jongeren zijn werk-loos (E-Quality).
  • Nederland telt ruim 850.000 gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Onder hen is een toenemend aantal Wajongers, die al op jonge leeftijd gehandicapt zijn geraakt (UWV).

Bron: MBO in Bedrijf, MOVISIE 2010.

Tips? Stuur een e-mail naar mboprogramma@mvonederland.nl of plaats een reactie op deze pagina via 'Reageer'.

Laatst bijgewerkt: 
02-06-2014 14:54