Maatschappelijk betrokken ondernemen

Bewegen

Bewegen, sport en spel verbindt en maakt gezond. Deelname aan sport en sportverenigingen is een natuurlijke manier om andere mensen te ontmoeten en verschillende bevolkingsgroepen met elkaar in contact te brengen. Daarnaast kun je via sport mensen met beperkingen bij de samenleving betrekken en jongeren waarden en normen bijbrengen.

Issues

Nederlanders worden te dik en bewegen te weinig. De media staan er bol van. Vooral kinderen moeten meer gaan bewegen. Maar sport is nog niet toegankelijk voor iedereen. Sociale acceptatie in de sport is niet vanzelfsprekend. Zo sporten homoseksuele mannen minder binnen verenigingen dan heteroseksuele mannen. En is de betrokkenheid van allochtonen bij sportclubs nog te beperkt. Ook gehandicapten ondervinden nog veel barrières.

Rol bedrijven

Bedrijven kunnen lokale sportverenigingen ondersteunen of sportactiviteiten sponsoren. Daarbij is er veel te kiezen voor bedrijven: het ondersteunen van een golftoernooi heeft een andere uitstraling dan het sponsoren van straatvoetbal. Ook in sportprojecten is een grote diversiteit. Er zijn projecten of activiteiten die zich richten op het verbeteren van de positie van bepaalde doelgroepen die nog nauwelijks worden bereikt in de samenleving. Zoals hardloopprojecten voor geïsoleerde vrouwen en meisjes, trapveldjes voor jongeren in achterstandswijken en een voetbaltoernooi voor dak- en thuislozen. Daarnaast zijn er organisaties die zich inzetten voor het toegankelijk maken van sport voor iedereen, bijvoorbeeld voor gehandicapten.

Feiten en cijfers

  • Bij onveranderd gedrag telt Nederland binnen afzienbare tijd meer dan 700.000 veel te dikke kinderen (TNO).
  • Slechts de helft van de kinderen beweegt voldoende en een aanzienlijk deel van de kinderen heeft geen gezond voedingspatroon (GGD).
  • Er zijn 28.600 sportorganisaties; 28% van de Nederlanders van 16 jaar en ouder is lid van een vereniging en 11% van de Nederlanders doet vrijwilligerswerk binnen een sportvereniging (NISB).

Bron: MBO in Bedrijf, MOVISIE 2010.

Tips? Stuur een e-mail naar mboprogramma@mvonederland.nl of plaats een reactie op deze pagina via 'Reageer'.

Laatst bijgewerkt: 
02-06-2014 14:47