Praktijkvoorbeeld

Moyee Coffee streeft naar een eerlijke koffie keten met hun FairChain-model. MVO Nederland sprak met oprichter Guido van Staveren-van Dijk over de koffie, FairChain, natuurlijk kapitaal en biodiversiteit. Moyee Coffee is partner van MVO Nederland . Meer weten over natuurlijk kapitaal? Bekijk ook eens ons dossier en de speciale community .

Sustainable Development Goals

Impact

De website van de Sustainable Development Goals legt voor elk van de zeventien doelen uit wat het doel inhoudt. Daar vind je ook bij elk doel de onderliggende targets. De targets zijn op hun beurt weer vertaald naar meetbare indicatoren (KPI's).

Veel van deze targets zijn sterk gericht op de versterking van opkomende landen. Nederlandse bedrijven hebben hier invloed op middels eigen activiteiten en/of via hun handelsketen. Verschillende doelstellingen kunnen ook goed worden aangewend voor aansluiting bij de eigen activiteiten binnen Nederland.

De organisaties WBSCD, GRI en UN Global Compact hebben gezamenlijk de SDG Compass ontwikkeld die helpt bij het bepalen hoe de goals jouw onderneming kunnen raken. Daarbij kijken ze zowel naar de kansen die de goals jouw organisatie kunnen bieden, als naar de mogelijke negatieve impact van je bedrijfsactiviteiten. De SDG Compass maakt bovendien inzichtelijk hoe de SDG's zich verhouden tot bijvoorbeeld richtlijnen van de GRI G4. Bij Aan de slag lees je hoe je de SDG's in jouw bedrijfsvoering kunt opnemen.

De World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) is van mening dat de SDG's aan bedrijven een historische kans bieden om zich beter te positioneren als een sterke en positieve invloed op de maatschappij. WBCSD heeft daarom de SDG Business Hub opgezet, een website waar zij alle relevante informatie over de Global Goals voor bedrijven presenteren. De Hub helpt ondernemingen navigeren door alles wat er speelt rondom de SDG's.

Hoe verhouden de SDG's zich tot ISO 26000?

De ISO 26000 richtlijn bevat thema's op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, het milieu, eerlijke zakendoen, consumentenaangelegenheden en stakeholderbetrokkenheid.  De thema's en onderwerpen die binnen ISO 26000 aan bod komen, liggen in lijn met de SDG's. Dat betekent dat een bedrijf dat MVO implementeert, aan de hand van de richtlijn ISO 26000, vanzelfsprekend aanhaakt bij de global goals. De ISO 26000 Strategic Advisory Group stelde deze brochure op met een overzicht van hoe de SDG's en ISO 26000 met elkaar zijn verbonden.

Laatst bijgewerkt: 
12-12-2016 15:47