Stakeholders

Trends

Het begrip 'stakeholdermanagement' brak door in 1984, met het boek Strategic Management: A Stakeholder Approach van R. Edward Freeman. Sindsdien is het denken over het omgaan met belanghebbenden sterk ontwikkeld. We noemen een aantal belangrijke trends:

  1. Stakeholders zijn online. Via social media, websites of discussieforums laten stakeholders gevraagd en ongevraagd weten hoe ze over u denken. De twitter-hashtag #fail is berucht: als klanten klachten hebben laten ze dat eerder aan de rest van de wereld weten dan aan u. Veel bedrijven (bijvoorbeeld de NS) monitoren daarom actief het twitterverkeer. De ASN Bank zette digitale middelen in om aan stakeholders input te vragen over het beleggingsbeleid.
  2. Stakeholder-engagement wordt steeds belangrijker. Het bedrijf als ivoren toren dat binnen de bedrijfspoorten ongehinderd zijn gang kan gaan, bestaat niet meer. De samenleving wordt steeds transparanter. We gaan van lineaire waardeketens naar open netwerken. Van bedrijven wordt verwacht dat ze in staat zijn om te gaan met diverse maatschappelijke belangen en dus met hun stakeholders. Deze ontwikkeling vindt zijn weerslag in richtlijnen als ISO26000, GRI-G4 en de MVO Prestatieladder.
  3. Samenwerken met stakeholders vaker uitgangspunt. Zeker bij koplopers is het besef doorgedrongen dat maatschappelijke uitdagingen alleen opgelost kunnen worden in samenwerking met stakeholders. Stakeholder-engagement krijgt langzaam maar zeker het karakter van het zoeken naar gemeenschappelijke ambities en aanvullende kwaliteiten. Dit wordt ook wel co-creatie genoemd. In het beleidsjargon van de overheid heet dit de 'triple helix . Bedrijven spreken vaker over 'open innovatie', 'creating shared value' of 'nieuwe business modellen'.
Laatst bijgewerkt: 
07-08-2015 12:29