Stakeholders

foto stakeholders (Valid Express), fotograaf Jeffry Ruigendijk

Nut en noodzaak

U bent goed bezig met MVO, vindt u zelf. Maar wat vinden anderen van uw bedrijf? Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent: zo ondernemen dat de maatschappij het verantwoord vindt. Maar hoe weet u wat de maatschappij vindt, verwacht en wie ze waarvoor verantwoordelijk houden?  Het voeren van een dialoog met stakeholders is de beste manier om daar achter te komen.

Stakeholders (of: belanghebbenden) zijn mensen en organisaties die beïnvloed worden door uw bedrijfsactiviteiten, of die daar zelf invloed op hebben. Denk bijvoorbeeld aan klanten, medewerkers, aandeelhouders of buren. Door met deze belanghebbenden in gesprek te gaan, kunt u achterhalen of ze vinden dat u verantwoord bezig bent. Ook geeft dit mogelijkheid om uit te leggen waarom u bepaalde keuzes maakt . Zo kunt u uw strategie aanscherpen.

Glazen huis

Niets van de buitenwereld aantrekken, kan allang niet meer. De wereld wordt steeds transparanter, ondernemers zitten in een glazen huis. Daardoor kunnen belanghebbenden volgen wat u doet, maar u kunt zelf ook naar buiten kijken. Dat is belangrijk, want bedrijven die onvoldoende zicht hebben op wat de buitenwereld van hen verwacht, kunnen niet goed inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Ze gaan te lang door met zaken die vroeger normaal waren, maar inmiddels onaanvaardbaar zijn. Denk aan de discussies over topsalarissen, dierenwelzijn of divestment.

Ondernemers die wél goed contact hebben met hun stakeholders, profiteren van de reacties die ze krijgen. Soms leidt dat zelfs tot het gezamenlijk werken aan innovatie. Goed contact met uw stakeholders maakt van een glazen huis een open huis.

Laatst bijgewerkt: 
07-08-2015 11:47