Sociale innovatie

Nut en noodzaak

“You can not build an organisation fit for the future if it is not fit for human beings”- Gary Hamel

Innovatie is één van de voornaamste manieren om als bedrijf succesvol te zijn in een veranderende markt en maatschappij. Door te innoveren kunt u nieuwe producten ontwikkelen, betere kwaliteit leveren, nieuwe verdienmodellen vinden en efficiënter te werk gaan.

Al denken we bij innovatie snel aan technologische of digitale vooruitgang, het overgrote deel (77%) van het innovatiesucces is het resultaat van sociale innovatie. Sociale innovatie gaat over slimmer, flexibeler en dynamisch organiseren. Het verandert de manier waarop we met elkaar samenwerken om het beste uit onszelf én ons werk te halen.

Medewerkers die betrokken zijn bij de organisatie, bevlogen hun werk doen en zich flexibel opstellen naar klant, collega en werkgever zijn de voornaamste doelen van sociale innovatie. Uw mensen benutten hun kwaliteiten optimaal, met een positief effect op uw innovatiesucces.

Er zijn vier routes die sociale innovatie stimuleren:

 1. Dynamisch managen
  Doe een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van uw medewerkers en stuur daar actief op aan. Dit stimuleert motivatie, creativiteit en ondernemerschap. Dialoog, interactie en transparantie zijn hierbij belangrijke facetten.
 2. Slimmer werken
  Laat mensen doen waar ze goed in zijn. Stimuleer de ontwikkeling van hun talenten en geef ze de ruimte om zelf te bepalen waar en wanneer ze dat werk het beste kunnen doen.
 3. Flexibel organiseren
  Maak gebruik van de diversiteit aan kennis en kunde binnen uw organisatie. Multidisciplinaire projectteams zijn hier een goed voorbeeld van: medewerkers vormen een team op basis van hun toegevoegde waarde voor specifieke projecten.
 4. Co-creatie
  Werk samen met externe partijen om nieuwe verdienmodellen te vinden. Onder het motto ‘twee weten meer dan één’ is open innovatie een gouden kans. Zoek uw klant of leverancier, de overheid of kennisinstellingen op om samen meer te bereiken.

Sociale innovatie is een belangrijk instrument om uw organisatie te ontwikkelen tot een toekomstbestendig, succesvol en gewaardeerd bedrijf. Lees meer over het resultaat van sociale innovatie en de mogelijke aanpak om dit in uw organisatie toe te passen.  

Laatst bijgewerkt: 
18-12-2014 12:00

Expeditie duurzame inzetbaarheid 2018

Duurzame inzetbaarheid van je medewerkers is essentieel om flexibel en innovatief te kunnen zijn. Toch komt het onderwerp vaak pas ter sprake als het moet, bijvoorbeeld bij een fusie of reorganisatie. Beter is om er nu al mee te beginnen. Bouw aan een duurzame strategie die voor jouw organisatie werkt met onze Expeditie Duurzame inzetbaarheid. Lees hier meer.