Helpdesk

In drie stappen naar je stakeholders

Vergroot je impact

Agenda

woensdag 20 maart 2019 - 17:30 tot 20:30
donderdag 21 maart 2019 - 15:00 tot 17:00
vrijdag 22 maart 2019 - 09:00 tot donderdag 6 juni 2019 - 17:00
woensdag 27 maart 2019 - 19:00 tot 21:30

Transport & logistiek

De transportsector heeft door het gebruik van motorvoertuigen een grote impact op het milieu. De uitstoot heeft effect op de lokale luchtkwaliteit en het klimaat. Die impact is te verkleinen door het gebruik van zuinige transportmiddelen, efficiënter vervoer en het gebruik van alternatieve brandstoffen en aandrijftechnieken.

Helpdesk

foto logistiek (Aad de Wit verhuizingen) fotograaf Milan Vermeulen

MVO in de sector

De transportsector heeft door het gebruik van motorvoertuigen een grote impact op het milieu. De uitstoot heeft effect op de lokale luchtkwaliteit en het klimaat. Die impact is te verkleinen door het gebruik van zuinige transportmiddelen, efficiënter vervoer en het gebruik van alternatieve brandstoffen en aandrijftechnieken.

MVO in transport begint bij de primaire activiteit, het vervoeren van goederen en personen. De transportsector gebruikt daarvoor meestal motorvoertuigen, en veroorzaakt dus veel uitstoot van fijnstof en CO2. Hier is dan ook de eerste winst te halen.

Uitstoot

Zuinige transportmiddelen en vermindering van kilometers door efficiënter vervoer besparen kosten en zorgen voor minder uitstoot. Ook het gebruik van schonere brandstoffen en aandrijftechnieken of het plaatsen van een roetfilter verlaagt vervuilende emissies. Uitstoot die ondanks deze maatregelen plaatsvindt kan worden gecompenseerd.

Kringloop

Cradle to Cradle (C2C) biedt kansen voor de logistieke sector. Steeds meer bedrijven leveren producten van hernieuwbare materialen, die na gebruik moeten worden ingezameld en verwerkt. De transport speelt een belangrijke rol om deze kringloop te kunnen sluiten. Deze vorm van retourlogistiek zorgt inmiddels voor 40 procent van de werkgelegenheid in de logistiek en ontwikkelen zich steeds verder door.

Veiligheid en gezondheid

Het invoeren van een safety culture en zorgen dat rij- en rusttijden worden gerespecteerd dragen bij aan een betere verkeersveiligheid en de gezondheid van de werknemers. Met minder ongelukken en uitval tot gevolg. Open communicatie en samenwerking in de keten verhogen de efficiëntie van het vervoer, doordat ritten beter op elkaar worden afgestemd. Een tracking and tracing-systeem vergroot de transparantie van een keten. Dialoog met de omgeving in verband met verkeersveiligheid en geluidsoverlast draagt bij aan een positief imago van een bedrijf.

Toegankelijkheid

Naast milieufactoren spelen ook mensfactoren een rol de sector. Zo is het bij personenvervoer van belang om rekening te houden met de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Niet alle vervoersbedrijven zijn ingericht op mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten. Bovendien ontbreken op veel plaatsen nog geleidelijnen waarmee blinden en slechtzienden hun weg kunnen vinden. Lees meer over toegankelijkheid op www.allestoegankelijk.nl.

Laatst bijgewerkt: 
23-09-2016 16:15