Overheid en onderwijs

Overheid en onderwijs spelen een belangrijke rol in de bewustwording en informatievoorziening over MVO. En in de eigen bedrijfsvoering is met name duurzaamheidswinst te halen op inkoop, huisvesting, mobiliteit en personeelsbeleid.

MVO in de sector

De publieke sector is een zeer grote werkgever en heeft dus ook grote invloed op duurzaamheids- en arbeidsmarktvraagstukken. Bovendien hebben publieke organisaties ook een publieke missie, zoals het uitvoeren van sociaal of milieubeleid en het verzorgen van onderwijs. Door met MVO aan de slag te gaan, geeft de sector vorm aan de eigen doelstellingen.

MVO speelt voor overheid en onderwijs een rol in zowel de publieke missie als in de eigen bedrijfsvoering. Wanneer MVO wordt toegepast in het beleid en de onderwijsprogramma's, past dit binnen de publieke missie. Duurzaamheid kan ook in de bedrijfsprocessen worden doorgevoerd, denk aan inkoop, personeelsbeleid, huisvesting, financiering en maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO).

Laatst bijgewerkt: 
27-11-2014 12:08