e-book MVO in de bouwsector

In drie stappen naar je stakeholders

Vergroot je impact

Agenda

Wordt herhaald elke 2 weken 4 keer
vrijdag 2 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 16 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 30 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 13 september 2019 - 09:00 tot 17:00
woensdag 14 augustus 2019 - 10:00 tot 17:00
vrijdag 2 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 16 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 30 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 13 september 2019 - 09:00 tot 17:00
woensdag 21 augustus 2019 - 14:00 tot 17:00

Bouw

foto Bouw, MVO Nederland

Nut en noodzaak

De behoefte aan een duurzame inrichting van onze leefomgeving stijgt. De bouwsector kan daar een cruciale rol in spelen, zowel bij de ontwikkeling van nieuwbouw als het beheer en renovatie van bestaande bouw.

Grondstoffen

De druk op natuurlijke grondstoffen is een belangrijke component in de milieubelasting van de sector. Wereldwijd verbruikt de bouw 40% van de grondstoffen. In Nederland komt dat voor de infrastructuur, woning- en utiliteitsbouw neer op zo’n 250 miljoen ton ruwe grondstoffen per jaar, zoals steen, beton en hout. Niet alleen het delven zorgt voor milieubelasting, ook de vervaardiging van bouwproducten uit deze grondstoffen speelt hierbij een grote rol. Denk aan de CO2-uitstoot van de productie van beton.

Afval

Naast de druk op nieuwe grondstoffen veroorzaakt de bouw ook veel afval. De bouw- en sloopsector is goed voor ruim 23 miljoen ton afval op jaarbasis, bijna twee keer zoveel als alle huishoudens in Nederland samen. Hoewel zo’n 95% van dat afval gerecycled wordt, zijn er nog veel kansen voor hoogwaardiger hergebruik. Bijvoorbeeld betongranulaat dat nu gebruikt wordt voor funderingen, zou met de huidige recyclingtechnieken weer toegepast kunnen worden als toeslagmateriaal voor nieuw beton.

Energie

De bestaande bouw neemt 33% van de landelijke CO2-uitstoot voor zijn rekening door verwarming, koeling en energieverbruik. Gezien het feit dat er slechts 1% per jaar aan nieuwbouw bij komt, is het focussen op verduurzaming van nieuwbouw te beperkt. Innovaties en renovaties in de bestaande bouw kunnen een enorm verschil maken.

Mismatch vraag en aanbod

De bouwsector is sterk afhankelijk van vraag naar en aanbod van vastgoed. Verstedelijking en demografische groei zorgen voor toenemende behoefte naar betaalbare woningbouw. De financiële crisis zorgt daarentegen voor veel leegstand van kantoren en winkels. Langdurige leegstand heeft grote financiële gevolgen voor de gebouweigenaren, denk aan kans op schades, herbouwwaarde en verzekeringspremies. Bovendien heeft leegstand negatieve impact op de leefbaarheid van de omgeving.

Vergrijzing & verzuim

Veiligheid en gezondheid van medewerkers zijn altijd al belangrijke thema’s geweest in een arbeidsintensieve sector als de bouw. Maar door vergrijzing en stijgende pensioenleeftijd wordt het duurzaam inzetten van werknemers nog essentiëler. In 1995 was slechts 5% van de werknemers in de bouw ouder dan 55 jaar, inmiddels is dat bijna 20%. En oudere bouwvakkers kampen vaker met gezondheidsklachten, blijkt uit onderzoek van Arbouw.

Laatst bijgewerkt: 
27-05-2015 10:50