Vergroot je impact

Agenda

dinsdag 25 juni 2019 - 09:30 tot 13:00
dinsdag 25 juni 2019 - 16:00 tot 16:45
maandag 1 juli 2019 - 16:00 tot 20:00
dinsdag 2 juli 2019 (Hele dag)

Beton en cement

Verticale integratie

De bouwsector en de betonketen zijn complexe markten, met een versnippering van kennis en specialisaties. Door integratie van de verschillende partijen bundel je kennis en kunde om innovaties van de grond te krijgen.

Kenmerken voor samenwerking in de keten zijn transparantie en wederzijds vertrouwen. Dat leidt tot beter inzicht in eigen handelen, kennisontwikkeling, innovatieve ideeën, eerlijke risicospreiding en initiatieven om anders te gaan werken. In toenemende mate is samenwerking met ketenpartners een manier om echt onderscheidend te kunnen zijn, en een goede ketenintegratie betekent meervoudige waardecreatie voor alle betrokken partijen. 

Nieuw eigendomsmodel

Aan de basis van een circulaire keten staat ook een ander eigendomsmodel. Vanuit de Total Cost of Ownership-gedachte, niet alleen in de productie maar ook de samenwerking op lange termijn. Grondstoffen worden niet langer verkocht aan ontwikkelaars, het eindresultaat niet langer aan een eigenaar. Een consortium levert bijvoorbeeld behuizing voor wonen of werken als dienst, waarbij de grondstoffen eigendom blijven van de producent.

  • Zo levert bijvoorbeeld goede isolatie over de totale levensduur besparing op. Beheer en onderhoud van de constructie, schil en installatietechniek worden in het contract meegenomen en ondersteund door slimme sensoren
  • Informatie delen binnen de keten biedt uitkomst, bijvoorbeeld via BIM (Building Information Modeling) en materiaalpaspoorten voor grondstoffen. Hiermee kun je de herbruikbaarheid slimmer ontwerpen, beter plannen en dus vergroten
  • In het nieuwe eigendomsmodel kunnen bijvoorbeeld grondstoffen of de dienst ‘behuizing’ apart worden gefinancierd. Verder zijn er mogelijkheden voor financiering op basis van lease, doordat (delen van) panden herbruikbaar zijn

MVO Netwerk Beton

Het MVO Netwerk Beton is een coalitie van koploperbedrijven en brancheorganisaties uit de betonketen gericht op verduurzaming. Het einddoel is een 100% duurzame betonketen in 2050. In oktober 2011 sloten zij de Green Deal Verduurzaming Betonketen met de overheid. De afspraken om het einddoel te behalen zijn vastgelegd  in Concreet 1.0. Zie voor de eerste resultaten ook het Jaarverslag 2013 Concreet 1.0.

Laatst bijgewerkt: 
25-02-2015 17:48