Vergroot je impact

Agenda

maandag 17 juni 2019 - 16:00 tot 20:00
dinsdag 18 juni 2019 - 10:30 tot 17:00
woensdag 19 juni 2019 - 17:30 tot 20:30
donderdag 20 juni 2019 (Hele dag)

Beton en cement

CO2-reductie

De CO2-emissie van betonproducten wordt sterk bepaald door het gehalte aan klinker in het gebruikte cement. Verlaging van het klinkergehalte leidt tot een significante verbetering van het milieuprofiel.

Dit kan worden bereikt door cementsoorten zoals Portlandcement (CEM I) te vervangen door cementsoorten met meer hoogovenslak zoals Hoogovencement (CEM III) en/of de inzet van gemalen gegranuleerde hoogovenslak of poederkoolvliegas. Ter vergelijking de klimaatimpact per gebruikte grondstof:


(Beeld: CE Delft)

Uit bovenstaande grafiek is goed te zien dat Hoogovencement een veel lagere CO2-uitstoot heeft dan Portlandcement. Dat komt omdat voor Hoogovencement hoogovenslakken zijn gebruikt als klinkervervanger. Ook qua investering is dit interessant, omdat de hoogovenslakken een restproduct is en daardoor goedkoper in te kopen.

Het werken met alternatieve materialen en technieken kan een belangrijke schakel zijn om de CO2-uitstoot in het productieproces van beton te verkleinen. Lees meer over verschillende innovaties voor vergroening van beton in het hoofdstuk aan de slag.

Geopolymeer

Drie bedrijven uit het MVO Netwerk Beton (Van Hattum en Blankevoort, ENCI en Mebin) hebben een proef gedaan met geopolymeerbeton: minder milieubelastend én technisch hoogwaardig. Bij een opdrachtgever kregen de drie bedrijven de kans dit beton in het veld toe te passen en gedurende vijf jaar te monitoren. Ze vertellen over hun ervaringen in dit praktijkvoorbeeld

Laatst bijgewerkt: 
25-02-2015 17:17