Praktijkvoorbeeld

Wat? Klimaatneutraal vergaderen terwijl u geniet van het uitzicht over Landgoed de Reehorst. Dat kan bij het cultuur- en congrescentrum Antropia. Het centrum verhuurt zaalruimte aan de zakelijke en culturele markt en doet dit altijd vanuit een duurzaam oogpunt. Antropia is nu bijna 10 jaar klimaatneutraal en daarmee het eerste klimaatneutrale cultuur- en congrescentrum van Nederland. De...

Risicomanagement

Ruggie-beleidskader & due diligence

In aanvulling op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) heeft speciaal gezant van de VN, John Ruggie, een beleidskader afgeleverd over de rechten van de mens in relatie tot het bedrijfsleven. Het Ruggie-kader is wereldwijd geaccepteerd en opgenomen in de OESO Richtlijnen. Het kader omvat 3 kernbegrippen:

  1. De plicht van de staat om mensen te beschermen tegen mensenrechtenschendingen door derde partijen (duty to protect).
  2. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven om mensenrechten te respecteren (responsibility to respect).
  3. Het recht van slachtoffers op toegang tot rechtsmiddelen bij schending (access to remedy).

Due diligence

Volgens het Ruggie-beleidskader heeft een bedrijf de maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren (responsibility to respect). De guiding principles staan in een pdf. Ook moeten zij de mensenrechtenrisico's in hun keten in kaart brengen en verminderen. Dit wordt due diligence genoemd. Hierin zijn drie categorieën  te onderscheiden:

  • Het bedrijf veroorzaakt zelf de schadelijke impact. Bijvoorbeeld medewerkers verbieden tot het vormen van een vakbond.
  • Het bedrijf draagt bij aan de oorzaak. Bijvoorbeeld de levertijden aanzienlijk verkorten waardoor medewerkers bij de leverancier noodgedwongen moeten overwerken.
  • Het bedrijf is direct gelinkt aan de oorzaak via een zakenrelatie. Bijvoorbeeld slechte arbeidsomstandigheden bij de fabrikant.

De MVO Risico Checker geeft informatie over welke risico's er spelen bij uw product/dienst of herkomstland. En op onze pagina Risicomanagement krijgt u praktische tips rondom de implementatie van due diligence. Het Ruggie-kader, in 2008 gepresenteerd, bevat een handreiking waarmee bedrijven hun ketenverantwoordelijkheid vorm kunnen geven.

Laatst bijgewerkt: 
22-12-2015 12:20