Praktijkvoorbeeld

Tobias Stöcker van Advies- en ingenieursbureau DHV vertelt dat de vastgoedwereld voor een grote uitdaging staat. "Hoe kunnen we op duurzame wijze bestaand vastgoed hergebruiken? Hoe geven we bestaande verouderde (kantoor)gebouwen een hernieuwd en duurzaam leven? En hoe blijft dat betaalbaar?" DHV zag deze uitdaging liggen en pakte die met beide handen aan. Wat? DHV brengt bij de renovatie van het...

Risicomanagement

Helpdesk

Publicaties

In haar advies aan ministers Ploumen en Kamp bepleit de SER dat het bedrijfsleven het initiatief neemt om tot sectorconvenanten met de overheid en maatschappelijke organisaties te komen. Het doel: risico's op schending van mensenrechten en schade aan het milieu terugdringen. In zo'n convenant maken partijen afspraken over maatregelen die bovenstaande risico's beperken. Afgesproken is dat er in...
Sportschoenen, benzine, koffie, smartphones. Veel van onze dagelijkse producten worden geproduceerd in het buitenland. Soms onder omstandigheden die wij hier in Nederland niet acceptabel zouden vinden. Dit roept ethische, politieke én juridische vragen op. In dit onderzoek is gekeken naar relevante Nederlandse wetgeving en rechtspraak op het gebied van het ondernemingsrecht, het civiele...
Ter gelegenheid van de Europese Dag tegen Mensenhandel, op 18 oktober, brengen La Strada International en SOMO een handboek uit voor ngo's over het betrekken van het bedrijfsleven bij de aanpak van mensenhandel. De rol die bedrijven spelen bij mensenhandel varieert van directe verantwoordelijkheid voor uitbuiting, tot de rol van partner bij het voorkomen van mensenhandel. Het handboek biedt ngo’s...
Rapport van Vigeo (mei 2015) over de nadelen die bedrijven ondervinden als gevolg van het zich niet houden aan MVO normen (boetes, sancties, etc.). The border between corporate social responsibility and a corporation’s legal responsibility is a subtle border, and one that is beginning to shift. Even the concept of social responsibility itself is changing, including new topics, covering new...
Het kabinet moet meer ruimte maken voor afspraken over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen door bedrijven. Deze oproep doet een brede maatschappelijke coalitie aan minister Kamp van Economische Zaken. Initiatiefnemers van de oproep zijn MVO Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland, Natuur & Milieu, De Groene Zaak en het MVO Platform. Op 11 juni 2015 stuurde de coalitie de minister...
Nederlandse ondernemers die zaken doen met ontwikkelingslanden en opkomende markten zoals India en China hebben relatief weinig last van de crisis in Europa. Dat blijkt uit het jaarlijkse IMVO-Thermometeronderzoek (2014) van MVO Nederland: gesprekken met ruim 1.100 Nederlandse MKB’ers over MVO en internationaal zaken doen. Ondernemers die zaken doen met ontwikkelingslanden en opkomende markten...
Mensenrechten vormen een onderdeel van de verantwoordelijkheden van een moderne en succesvolle bedrijfsmanager. Net als de meeste managers, is het ook uw bedoeling om uw werknemers en klanten met respect te behandelen. Door u actief bezig te houden met mensenrechten, kunt u ervoor zorgen dat dit daadwerkelijk gebeurt.
MKB’ers doen vermoedelijk veel meer zaken met ontwikkelingslanden dan ze denken. Die informatie biedt kansen op een efficiëntere en duurzamere keten. Dit blijkt u it een enq uêt e onder ruim 1100 MKB'ers en een analyse van handelscijfers die MVO Nederland op 13 juni heeft gepubliceerd. “Bedrijven die direct zakendoen met ontwikkelingslanden, hebben meer invloed op de kwaliteit en prijs van hun...
"Verantwoordelijk ketenbeheer is niet enkel een kwestie van het 'goede' doen. Het is uit zakelijk oogpunt gewoon logisch! Door te zorgen voor verantwoord ketenmanagement bent u als ondernemer in staat om risico's te beperken en kansen te benutten. Het helpt bij het bouwen aan betere en meer duurzame lange-termijn relaties met uw leveranciers die op hun beurt weer zorgen voor de kwaliteit en de continuïteit van levering."
Uit dit onderzoek naar grondstoffenschaarste van M2i blijkt dat er 3 manieren zijn om grondstoffenschaarste het hoofd te bieden.

Pagina's