Praktijkvoorbeeld

Of ledlampen de toekomst gaan overheersen, is voor Frank van der Vloed, directeur Lighting bij Philips Benelux, niet eens een vraag meer. Voor de twijfelaars heeft hij zijn demonstratiekoffertje. “Zeg het maar, welke is de ledlamp?” Philips Lighting is deelnemer aan de Nederlandse Klimaatcoalitie . Hij stond nog niet zo gek lang aan het roer bij Philips, maar de resultaten die hij uit het lab zag...

Risicomanagement

MVO Tools

Geeft inzicht in de MVO-risico's in internationale handelsrelaties/ketens.

De SER heeft in 2014 een online dossier MVO-risicomanagement gepubliceerd, dat zich met name richt op ‘due diligence’ vraagstukken in relatie tot mensenrechtenonderwerpen.

De UN Guiding Principles on Business and Human Rights geven internationaal geaccepteerde richtlijnen over hoe bedrijven met mensenrechten dienen om te gaan.

De portal voor de UN Guiding Principles (link hieronder) geeft antwoorden op een veelheid aan vragen rondom de UN Guiding Principles en de juridische status van deze normen. Daarnaast verschaft de website actueel nieuws, informatie over evenementen, tools voor de topeassing van de richtlijnen, etc.

Het belang van due diligence (MVO-risicomanagement) groeit. Daarom heeft de commissie IMVO van de Sociaal Economische Raad (SER) het initiatief genomen om door NEN een praktijkrichtlijn (NPR) te laten ontwikkelen waarmee bedrijven worden ondersteund in de operationalisering van due diligence.

Via onderstaande link kunt u gratis een Nederlandse samenvatting van de NPR 9036 richtlijn downloaden.