MVO Netwerk Beton

Beton is wereldwijd het meestgebruikte bouwmateriaal en verantwoordelijk voor ca. 5% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Daarnaast is het alom aanwezig in de bebouwde omgeving. Met het verduurzamen van de betonketen realiseert de sector daarom een enorme impact: niet alleen goed voor het klimaat, maar het levert ook veel op voor innoverende bedrijven. Het MVO Netwerk Beton is de juiste partner.

Over het netwerk

Het MVO Netwerk Beton werkt onder het motto Samen verduurzamen van de keten en biedt een hoge toegevoegde waarde aan haar partners. Zo heeft het Netwerk Beton eerder de Green Deal Verduurzaming Beton geïnitieerd en is het Nationaal Betonakkoord eruit voortgekomen. Daarin is de gehele keten meegenomen in een ambitieuze verduurzamingsstrategie. Voor de periode 2018 – 2025 verschuift de focus van het materiaal naar de toepassing: hoe zorgt de keten ervoor dat elke toepassing van beton een positieve bijdrage levert aan de bebouwde omgeving? Denk aan schone lucht en bodem, waterberging en –kwaliteit, stadslandbouw en veiligheid, hittestress en mobiliteit.

Zo loopt de betonketen voorop in het omarmen van de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd.

Wat levert het op

Deelname aan het MVO Netwerk biedt het volgende:

 • Het Netwerk is -volgens de leden- 'matchmaker voor innovatie' en 'marktplaats voor kennis'
 • Met opdrachtgevers en afnemers bedenken we innovatieve projecten en voeren die uit
 • We delen -pre-competitief- kennis en ervaring
 • We ondersteunen opdrachtgevers bij hun invulling van duurzaam inkopen
 • We komen zo’n vier keer per jaar bijeen
 • Leden hebben toegang tot de vele andere leden en netwerken van MVO Nederland
 • Leden hebben toegang tot alle voordelen van het partnerschap van MVO Nederland

Voor wie

Deelname aan het MVO Netwerk Beton is voor koplopers uit de betonketen. Leden werken gericht samen om hun eigen business te versterken langs de route van verduurzaming: innovatie, samenwerkingsverbanden, vraag naar duurzaam beton vergroten, meervoudige waardecreatie bij de toepassing van beton etc. MVO Nederland biedt kennis, advies en toegang tot de vele samenwerkingsverbanden en netwerken die hiermee een relatie hebben. 

Deelnemers aan dit netwerk leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkelingen binnen de sector.

Kosten

De kosten voor deelname aan het netwerk zijn afhankelijk van de bedrijfsgrootte en inclusief partnerschap van MVO Nederland.

 • 1-10 medewerkers        € 585
 • 11-100 medewerkers    € 895
 • 101-250 medewerkers  € 1485
 • 251-500 medewerkers  € 1995

Bedrijven met meer dan 500 medewerkers nemen deel vanuit het Grote Bedrijven Netwerk (GBN).

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden kan via de website. Heeft u vragen of wilt u direct deelnemen? Neem contact op met Mark Spetter via m.spetter@mvonederland.nl of bel 030-2305600.