Eerste hulp bij ICT marktconsultaties

Heb jij ook ambities om jouw ICT-inkoop te verduurzamen, maar weet je niet zo goed wat de mogelijkheden zijn zonder concessies te doen aan functionaliteit en performance? Vergroot je kennis en inzicht met de Trust Agent Marktconsultatie-methodiek

Duurzaam en innovatiegericht inkopen vraagt om intensieve samenwerking tussen aanbestedende diensten en marktpartijen. Wederzijds vertrouwen is nodig om samenwerking succesvol te laten zijn. MVO Nederland faciliteert in toenemende mate aanbestedende diensten in het organiseren van marktontmoetingen: brainstormsessies waarbij MVO Nederland (voornamelijk) koploperbedrijven uit haar eigen netwerk uitnodigt om hun kennis te delen met de betrokken opdrachtgevers.

Over het traject

De Trust Agent Marktconsultatie-methodiek (TAM) is een hulpmodel voor aanbestedende diensten in innovatiegerichte en duurzame inkooptrajecten. MVO Nederland ondersteunt de aanbestedende dienst om haar inkoopbehoefte nader te specificeren en om de businesscase verder te onderbouwen. Ook kan de aanbestedende dienst beter bepalen welke aanbestedingsprocedure zij moet volgen.

De TAM-methodiek onderscheidt zich van de ‘traditionele’ marktconsultatie op drie aspecten:

  • MVO Nederland als onafhankelijke procesfacilitator;
  • het gebruik van meerdere consultatiefasen: (besloten) brainstormsessie(s) en een open (digitale dan wel fysieke) marktconsultatie;
  • juridische borging door middel van deelname-voorwaarden, voor zowel de aanbestedende dienst als de deelnemende marktpartijen.

Afhankelijk van de behoefte kan MVO Nederland ondersteuning bieden bij verschillende fases in het proces:

A. Fase 1: Quickscan problematiek en stakeholdermapping
B. Fase 2: Brainstorm met bedrijven en experts
C. Fase 3: Analyse uitkomsten en marktconsultatie (digitaal of bijeenkomst)
D. Communicatie
E. Juridisch advies

Voor wie

De TAM-aanpak is geschikt voor aanbestedende diensten die een innovatieve en duurzame oplossing zoeken voor hun inkoopvraag. Zij hebben nog onvoldoende in beeld wat de markt te bieden heeft, danwel willen de markt uitdagen met nieuwe oplossingen te komen.

De methodiek is ook geschikt voor grote bedrijven die in dialoog willen met koplopers in de markt over hun duurzame inkoopuitdaging.

Praktisch

De aanpak wordt steeds op maat gemaakt. Afhankelijk van de aanwezige kennis bij de aanbestedende dienst, type sector en de specifieke inkoopvraag worden de processtappen bepaald. Ook de duur van het traject is afhankelijk van de complexiteit van de vraag.

Een indicatie van de kosten (excl. BTW):

A. Fase 1: Quickscan problematiek en stakeholdermapping € 4.200,-
B. Fase 2: Brainstorm met bedrijven en experts € 5.000,-
C. Fase 3: Analyse uitkomsten en marktconsultatie (digitaal of bijeenkomst) € 5.000,-
D. Communicatie € 3.000,-
E. Juridisch advies € 2.500,-

Contact en aanmelden

Wilt u de mogelijkheden bespreken, neem dan vrijblijvend contact op met Shirley Justice van MVO Nederland.

Meer weten over de TAM-methodiek? Download de factsheet